РОЛЬ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • А. В. Непран ХТЕІ, Ukraine
  • І. Є. Тимченко ХЕПУ, Ukraine
  • Н. М. Каменева УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.123673

Ключові слова:

ринок капіталу, запозичення, акції, облігації, капітальні інвестиції, заборгованість, підприємства реального сектору, нефінансові корпорації.

Анотація

В статті розглядається обсяги та роль запозичень у фінансуванні інвестиційної діяльності нефінансових корпорацій. В сучасних умовах за рахунок боргового фінансування забезпечується близько 20 % потреби у фінансових ресурсах підприємств реального сектору економіки. Визначено обсяг впливу факторів на зміну обсягу залучень фінансових ресурсів підприємствами реального сектору економіки. Встановлено, що масштаби запозичень на ринку цінних паперів обмежуються за рахунок зростання емісії державних облігацій внутрішньої позики. Зростання ролі банківського кредиту у фінансуванні інвестицій у значній мірі буде залежати від зниження вартості кредиту. Надані рекомендації щодо зростання інвестиційної діяльності нефінансових корпорацій за рахунок зростання масштабів запозичень на банківському ринку та ринку цінних паперів

Біографії авторів

А. В. Непран, ХТЕІ

к.е.н., доцент 

І. Є. Тимченко, ХЕПУ

к.е.н., доцент 

Н. М. Каменева, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Посилання

Державна політика стабілізації фінансів підприємств: монографія / [А.І.Даниленко, В.В.Зимовець, О.М.Кошик та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 452 с.

Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України: [монографія/ [За ред. С. В. Онишко, В. М. Унинець-Ходаківської]. – Ірпинь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – 606 с.

Романишин В. О. Ринок боргових зобов’язань як альтернативне джерело фінансування підприємств в Україні / В. О. Романишин, О. В. Булавинець // Фінанси України. – 2014. - № 11. – С. 116–124.

Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

Карчева Г.Т. Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України / Г.Т. Карчева ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. − К., 2012. − 520 с

Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. – С. 215.

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НІСД, 2015. – 684 с.

Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України: моногр. / за ред. В. Г. Дем’янишина. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 464 с.

Непран А. В. Формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні / А. В. Непран // Фінанси України. – 2016. – № 9. – С. 111–127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність