СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ЙОГО КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121148

Ключові слова:

малий бізнес, підприємництво, конкурентна перевага, соціальна відповідальність, соціальний розвиток.

Анотація

У статті розглянуто підходи до соціальної відповідальності малого бізнесу, виявлено основні конкурентні переваги та проаналізовано риси моделей соціальної відповідальності фірм. Встановлено, що соціально відповідальна діяльність малих підприємств сприяє поліпшенню іміджу і репутації брендів, підвищенню рівня продажів і зростанню лояльності споживачів, скороченню тиску з боку перевіряючих органів, зростанню соціально-відповідальних інвестицій.

Біографії авторів

О. М. Полякова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Є. В. Хорошаєва, УкрДУЗТ

магістр 

Посилання

Бізнес йде в "тінь", а держава залишається без грошей /[Електронний ресурс] // Українська газета «Сьогодні» //Режим доступу: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/pochemu-v-ukraine-nizkie-zarplaty-i-pensii-biznes-uhodit-v-ten-a-gosudarstvo-ostaetsya-bez-deneg--746366.html

Готов ли украинский бизнес быть социально ответственным? [Электронный ресурс] /09 апреля 2015. – Режим доступа: https://ubr.ua/business-practice/own-business/gotov-li-ukrainskii-biznes-byt-socialno-otvetstvennym-335125

Дикань, В.Л. Економіка праці на підприємствах залізничного транспорту [Текст] : навч. посіб. / В.Л. Дикань, Ю.В. Єлагін, Т.Г. Сухорукова. – Харків, 2012. – 275 с.

Дикань, В.Л. Етичні основи бізнесу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Дикань, В. В. Компанієць, О. М. Полякова ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Х. :УкрДАЗТ, 2012. - 316 с.

Дикань, В.Л. Забезпечення конкурентоспроможності ідприємств [Текст]: підручник /В.Л. Дикань, Ю.Т.Боровик, О.М.Полякова, Ю.М.Уткіна // Підручник. – Харків:УкрДАЗТ, 2012. – 415 с.

Дикань, О.В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення [Текст]/ О.В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць. – Харків, УкрДУЗТ, 2017. - № 57. – С. 58-66.

Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія [Текст] / О.Ф. Новікова, М.Є.Дейч, О.В.Панькова, В.В. Компанієць та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-ті. –Донецьк, 2013. – 296 с.

Добуляк, Л.П. Проблемы развития малого предпринимательства в Украине [Електронний ресурс] /Л.П.Добуляк, Г.Г. Цегелик. – Режим доступу:http://cyberleninka.ru/article/n/proble my-razvitiya-malogo-predprinimatelstva-vukraine-1

Зубенко, В.О. Зміна парадигми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств України [Текст] / В.О. Зубенко // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – 2012. – №40. – С. 160-162.

Компанієць, В.В. Чинники формування та стимулювання соціально відповідальної поведінкиособистості, бізнесу, суспільтва, держави в Україні [Текст] / М.Є.Дейч, В.В. Компанієць // Вісник економічної науки України. – 2013. - № 2(24). – С. 30-36.

Савичева, Е.Ю. Модели социальной ответственности малого бизнеса в России // Проблемы современной экономики. 2010. – №4. – С. 164-167.

Сапрыкина, М. КСО для МСБ: Миссия (не) выполнима [Электронный ресурс] /Марина Сапрыкина //Центр «Развитие КСО». Секторная дискуссия «Корпоративная социальная ответственность для МСБ». – 68 с. – Режим доступа: https://by.odb-office.eu/files/minsk_29_04_csr_for_smes_2.pdf

Стрижов, С.А. Малый бизнес на пути к социальной ответственности [Электронный ресурс] / С.А. Стрижов // Предпринимательство | (84) УЭкС, 11(2)/2015. – Режим доступа: http://uecs.ru/uecs-84-842015/item/3865-2015-12-22-12-43-03

Туркин, С. Как выгодно быть добрым: Сделайте свой бизнес социально ответственным [Текст] / С. Туркин. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 381 с.

Швець Г. Сучасні тенденції малого підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Г.Швець. - Режим доступу:http:// econf.at.ua/publ/ konferencija_2016_10_20_21/sekcija_5_ekonomichni_nauki/ suchasni_tendenciji_malogo _pidpriemnictva_v _ukrajini/54-1-0-1333

Юсупова, Т.М. Дослідження проблем вітчизняної промисловості в контексті пошуку шляхів відродження її економічного потенціалу [Текст] / Т.М. Юсупова // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – № 43. – С. 107-111.

ISO – Management and Leadership Standards — ISO 26000 — Social Responsibility: [Електронний ресурс] — Режим доступу: http:// www.iso.org/sr

Lisbon european council 23 and 24 march 2000 presidency conclusions [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm#1.].

The UN Global Compact: Ukrainian network [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.globalcompact.org.ua/ua/how2join/participants?page=8

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Соціально-економічні питання