ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • В. О. Маслова УкрДУЗТ, Україна
  • О. В. Шраменко УкрДУЗТ, Україна
  • В. М. Сапронов УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.123677

Ключові слова:

залізничний транспорт, інноваційний розвиток, функції управління, ефективність управління інноваційним розвитком

Анотація

У статті розглянуті особливості функціонування залізничного транспорту України в сучасних умовах господарювання, які повинні бути враховані при реалізації основних функцій управління з планування, організації, мотивації та контролю впровадження інновацій для забезпечення ефективності всієї системи управління інноваційним розвитком підприємств залізничного транспорту та їх виробничих підрозділів. Такими особливостями визначені непередбачуваність результатів інновацій, дефіцит фінансових ресурсів, складний механізм функціонування галузі, високий ступінь зносу матеріально-технічної бази галузі.

Біографії авторів

В. О. Маслова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

О. В. Шраменко, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

В. М. Сапронов, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Дикань, В.Л. Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті: навч. посібник [Текст] / В.Л. Дикань, О.Г.Кірдіна, І.Л.Назаренко, Ю.М.Уткіна. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 314 с.

Дикань, В.Л. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту [Текст] / В.Л.Дикань, І.В.Соломніков // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2017. – № 57. – С.9-20.

Дикань, В.Л. Подходы к управлению инновационным развитием железнодорожного транспорта Украины [Текст] / В.Л.Дикань, Ю.А.Рыжова // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2014. – № 48. – С. 55-59.

Дикань, В.Л. Стратегічне управління конкурентоспроможністю як чинник інноваційного розвитку підприємства [Текст] / В.Л. Дикань // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2010. - Вип. 16. – С. 55-58.

Зубенко, В.О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності на підприємствах залізничного транспорту [Текст] / В.О. Зубенко, Л.Ю. Коник // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – №49. – С. 177-180.

Маслова, В.О. Стратегічне управління фінансовим потенціалом підприємств залізничного транспорту [Текст] / В.О. Маслова // Вісник економіки транспорту і промисловості: Матеріали тринадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика». – Харків: УкрДУЗТ. – 2017. – № 58. – С. 272-273.

Назаренко, І.Л. Активізація інноваційного розвитку ПАТ «Українська залізниця» [Текст] / І.Л. Назаренко, В.О. Маслова, Я.О. Івануна // Вісник економіки транспорту і промисловості: Матеріали дванадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика» – 2016. - № 54. – С.122-123.

Панченко, Н.Г. Особливості здійснення та фінансування інноваційної діяльності на залізничному транспорті [Текст] / Н.Г.Панченко // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2017. – № 59. – С. 200-208.

Панченко, С.В. Управління бізнесом [Текст]: підручник / С.В.Панченко, В.Л.Дикань, І.В.Воловельська, В.О.Маслова; за заг.ред. В.Л.Диканя. – Х.: УкрДУЗТ, 2017.

Токмакова, І.В. Адаптивна система управління інноваційним розвитком залізничного транспорту України [Текст] / І.В.Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2017. – № 57. – С. 137-143.

Токмакова, І.В. Організаційно-ресурсне забезпечення інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту України [Текст] / І.В.Токмакова, А.М.Зубов // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2017. – № 59. – С. 208-215.

Юсупова, Т.М. Розвиток раціоналізаторської діяльності працівників як передумова інноваційного зростання залізничного транспорту транспорту [Текст] / Т.М.Юсупова, Н.О.Гонтар // Вісник економіки транспорту і промисловості: Матеріали тринадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика». – Харків: УкрДУЗТ. – 2017. – № 58. – С. 204

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг