ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • И. В. Воловельская УкрДУЗТ, Ukraine
  • А. Цапко УкрДУЗТ, Ukraine
  • А. Кушнирик УкрДУЗТ, Ukraine
  • К. Купрадзе УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121348

Ключові слова:

чинник, економічна ефективність, конкурентоспроможність, конкурентні переваги.

Анотація

Підприємства різних видів діяльності та форм власності постійно шукають шляхи підвищення ефективності своєї роботи. Це пов'язано з тим, що зовнішнє середовище стає все більш агресивним, на нього активно впливають глобалізація, а також конкуренція, що останнім часом посилилася на міжнародному ринку.

Для того, щоб вижити у ворожому середовищі, підприємства повинні постійно шукати шляхи забезпечення конкурентних переваг, на забезпечення яких впливають різні фактори: інноваційна діяльність; правильна організація збутової мережі; організація технічного обслуговування продукції; створення іміджу підприємства; вплив тенденцій розвитку кон'юнктури на становище підприємства на ринку тощо.


Проте, для прийняття обґрунтованих управлінських рішень в заданій області необхідно класифікувати фактори, що впливають на ефективність
діяльності підприємств. Це дозволить з'ясувати ступінь і пріоритетність кожного з них
.

Біографії авторів

И. В. Воловельская, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

А. Цапко, УкрДУЗТ

магістр

А. Кушнирик, УкрДУЗТ

магістр

К. Купрадзе, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Бабушкина Е.А. Управление эффективностью компании [Электронный ресурс] / Е.А. Бабушкина. Режим доступа – http: //www.cfin.ru/management/strategy/competit/efficiency_factors.shtml

Дикань, В.Л. Стратегічне управління [Текст]: навч. посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, І.В. Токмакова, О.В. Маковоз, О.В. Шраменко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с.

Дикань, В.Л. Теорія й методи стратегічного управління [Текст] / В.Л. Дикань, Н.В. Чебанова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Київ: ДЕТУТ, 2008. – Вип. 12. – С. 214-217.

Дикань, В.Л. Економічна безпека підприємства [Текст]: навч. посібник / В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, О.В. Маковоз. – Х.: УкрГАЖТ, 2011. – 243 с.

Дикань, В.Л. Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособ. / В.Л. Дикань, Е.В. Шраменко, Н.В. Якименко. – Харьков: УкрГАЖТ, 2008. – 274 с.

Ибрагимова, М.Х. Анализ внешней среды компании для принятия стратегических решений / М.Х. Ибрагимова // Проблемы современной экономики, 2012. № 2 (42).

Калиева О. М., Лужнова Н. В., Дергунова М. И., Говорова М. С. Факторы, влияющие на экономическую эффективность деятельности предприятия [Текст] // Инновационная экономика: материалы Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. — С. 93-96. URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/130/6162/ (Дата обращения: 2017-11-29)

Разиньков, П.И. Экономическое состояние и конкурентоспособность предприятия. Методы анализа и показатели оценки / П.И. Разиньков, О.П. Разинькова. Тверь: ТвГТУ, 2013. 152 с.

Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под ред. А.Г. Грязновой. М.: Финансы и статистика, 2004. 1168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства