ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Т. М. Гайворонська УкрДУЗТ, Україна
  • Т. М. Глушенко УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.123675

Ключові слова:

економічні механізми, адміністративні методи, екологічна політика, навколишнє природне середовище, природоохоронна діяльність, природокористування.

Анотація

В статті досліджено складові елементи економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Визначено важливість управління охорони довкіллям і природокористуванням на основі адміністративних методів. Зазначено необхідність тісного поєднання адміністративних і економічних методів у сфері природокористування. Розглянуто основні елементи, мету та особливості економічного механізму регулювання природокористування в Україні. Наведено основні елементи фінансового механізму екологічного призначення в розвинених країнах. Обґрунтовано необхідність удосконалення економіко-правових важелів природокористування і природоохоронної діяльності.

Біографії авторів

Т. М. Гайворонська, УкрДУЗТ

к.ю.н., доцент

Т. М. Глушенко, УкрДУЗТ

ст. викладач 

Посилання

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2010 року № 2818-V1// Відомості Верховної Ради України. 2011. -№ 26. -1284 с.- Ст. 218.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 №5 /2015// Урядовий кур’єр. – 2015. – 15 січня. - № 6.

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// menr.gov.ua/files/docs/Proekt/_ proekt_11_09_2017.pdf

Веклич О.О., Бугас В.В. Потрібен євроремонт економічного механізму екологічного регулювання // О.О.Веклич, В.В. Бугас // Вісник НАН України. – 2006. - №3. - С. 49-57

Васюта О.А. Проблеми екологічної стратегії України в контексті глобального виміру / О.А.Васюта. - Тернопіль: «Гал-Друк», 2001. – С. 227- 228.

Хвесик М.А., Горбач Л.М., Кулаковський Ю.П. Економіко-правове регулювання природокористування / М.А.Хвесик, Л.М.Горбач, Ю.П.Кулаковський. - К.: Кондор, 2004. – 479с.

Коржнев М.М. Економіка природокористування // М.М.Коржнев. – К.: Видавництво КНУ. - 99с.

Офіційний сайт Представництва Європейського Союзу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг