ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ИНДИКАТОР РІВНЯ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ

Автор(и)

  • А. И. Фролов УкрДУЗТ, Ukraine
  • И. Н. Крутько УкрДУЗТ, Uruguay
  • О. А. Комаренко ХНУ ім. Каразiна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121151

Ключові слова:

Людський розвиток, концепція людського розвитку, індекс людського розвитку, система об'єктивних індикаторів рівня і якості життя населення, індекс очікуваної тривалості життя, індекс освіти, індекс валового національного доходу.

Анотація

У статті розглянуті методологічні підходи, найбільш широко вживані ООН і іншими міжнародними організаціями, для проведення межстрановых зіставлень рівня і якості життя населення. Визначено системи соціальних індикаторів використовуваних в міжнародних дослідженнях з оцінки рівня і якості життя. Дано визначення поняття «розвиток людини». Розкрито основний зміст концепції людського розвитку як Програми ООН. Уточнено співвідношення цілей економічного зростання і цілей людського розвитку. Проаналізовано методику розрахунку, напрямки її вдосконалення, а також структуру індексу людського розвитку. Розглянуто структуру підсумкового рейтингу країн світу за рівнем індексу людського розвитку.

Біографії авторів

А. И. Фролов, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

И. Н. Крутько, УкрДУЗТ

ст. викладач

О. А. Комаренко, ХНУ ім. Каразiна

аспірант

Посилання

Гаврилова Т.В. Принципы и методы исследования качества жизни населения / Т.В. Гаврилова // Технологии качества жизни. – 2004. – Т. 4, № 2. – C. 1–11.

Косинский П.Д. Управление качеством жизни населения региона: системный подход / П.Д. Косинский. – Красноярск : Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 2004. – 212 с.

Петрова А.Т. Теория, методология системно-параметрического исследования качества жизни населения региона : автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.12, 08.00.05 / Новосиб. гос. ун-т экономики и упр..- Новосибирск, 2007.- 46 с.

Литвинов В.А. О концепции человеческого развития / В.А. Литвинов // Уровень жизни населения регионов России. – 2015. - № 2 (196). – С. 130–137.

The OECD List of Social Indicators / Organization for Economic Cooperation and Development. – Paris: OECD, 1982. – 13l p.

URL: http://soc-work.ru/wp-content/uploads/2010/12/ Социальная-статистика.pdf

Корсунская М.П. В Москве готовится форум «качество жизни» / М.П. Корсунская // Стандарты и качество. – 1999. – № 3. – С. 30–31.

Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Текст]: учебное пособие / Л.Е. Басовский. М.: ИНФРА - М, 1999. 260с.

URL: http://gtmarket.ru/ratings/ human-development-index/human-development-index-info

Резюме. Доклад о человеческом развитии 2016: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_RU_Overview_Web.pdf

UNDP. Human Development Report 1994. – New York: Oxford University Press, 1994. – 116 pp.

Айвазян С.А. Россия в межстрановом анализе синтетических категорий качества жизни населения / С.А Айвазян // Мир России. – 2001. - №4. – С.59-88.

Гукалова I.В. Якість життя населення України; суспільно-географічна концептуалізація. Монографія / І.В. Гукалова. – K., 2009. – 346 с.

Старченко Л. В. Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку: монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. І. М. Сотник. - Суми: Сумський державний університет, 2010. – 270с.

Михальченко Г. Г. Відтворення та розвиток населення в контексті забезпечення гідної якості життя: монографія // Г.Г. Михальченко – Донецк: «ВІК», 2012 – 333с.

UNDP. Human Development Report 1995. Gender and human development. - New York Oxford. Oxford University Press, 1995.- 143 pp.

Human Development Report Technical Notes 2016 Режим доступа: http://hdr.undp.org/sites/default/files/ hdr2016_technical_notes.pdf/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Соціально-економічні питання