ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ХАРКІВ СОРТУВАЛЬНИЙ (ТЧ-10)» ДП ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ

Автор(и)

  • У. Л. Сторожилова УкрДУЗТ, Ukraine
  • І. Ю. Сиротенко УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.123678

Ключові слова:

потенціал підприємства, управління потенціалом підприємства, основні риси та елементи потенціалу підприємства, формування та реформування, високошвидкісні вантажні перевезення.

Анотація

У даній статті розглянуті особливості управління потенціалом підприємства залізничного транспорту в умовах розвитку сучасної економіки України, які здатні забезпечити довготривалий  та успішний розвиток цієї галузі економіки. Метою статті є спроба вирішення проблем розвитку управління потенціалом підприємства та їх використання при досягненні цілей прискорення доставки вантажів і здійснювання в майбутньому високошвидкісних вантажних перевезень.

Біографії авторів

У. Л. Сторожилова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

І. Ю. Сиротенко, УкрДУЗТ

студент

Посилання

Базаров Т.Ю., Управление персоналом [Текст] / Т.Ю.Базаров. Москва : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

Балабанова , Л.В. Управление персоналом [Текст] /Л.В. Балабанова. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. - 471 с.

Вересов, Н.Н. Психология управлення: [учебное пособие] [Текст]/ Н.Н. Вересов. - М.: Московский психолого-социальньїй институт, НПО "МОДЗК", 2001.

Амосов, О. Ю. Формування потенціалу підприємства: організаційний та управлінський аспект / О. Ю. Амосов // Бизнес–Информ. – 2012.– № 12. –

С.337–341.

Ареф’єв, В. О. Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства як запорука його ефективного та стабільного функціонування / В. О. Ареф’єв // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 65–68.

Ареф’єва, О. В. Економічні засади формування потенціалу підприємства / О. В. Арефєва, Т. В. Харчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – С. 71–76.

Дикань, В.Л. Стратегічне управління : [навч. посібник] [Текст]/ В.Л. Дикань. - К.: "Центр учбової літератури", 2013-272с.

Мурашко, М.І. Менеджмент персоналу:[навч. посібник для вузів] [Текст]/ М.І. Мурашко. - К.: ТОВ «Знання», 2008. - 435 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг