АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Н. Л. Фролова УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121159

Ключові слова:

державна політика, малий та середній бізнес, план заходів, концепція програми, стратегія.

Анотація

У статті автором обґрунтовано важливість формування сприятливого бізнес-середовища для розвитку суб’єктів національного малого та середнього підприємництва. Проаналізовано державні плани та програми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, розкрито основні напрямки та очікувані результати їх досягнення. Окреслено ключові положення діючої Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року і проаналізовано відношення експертів до її змістового наповнення. Досліджено результативність державної політики щодо стимулювання розвитку вітчизняного малого та середнього бізнесу в Україні.

Біографія автора

Н. Л. Фролова, УкрДУЗТ

здобувач

Посилання

Беззубова М.О. Регулювання розвитку малого і середнього бізнесу в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Беззубова Марія Олександрівна // Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України». – Київ, 2010. – 22 с.

Геец В.М. Особенности взаимосвязи экономических и политических предпосылок реконструктивного развития экономики Украины / В.М. Геец // Экономика Украины. – 2016. – № 12. – С. 3-21.

Дикань В.Л. Украина в глобальной миросистеме: особенности и последствия государственной экономической политики / В.Л. Дикань, А.В. Обруч // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 59. – С. 9-18.

Киндзерский Ю.В. Украина: олигархическая ловушка развития в контексте институциональных трансформаций / Ю.В. Киндзерский // Белорусский экономический журнал. – 2016. – № 4. – С. 17-36.

Мареніченко В.В. Механізми реалізації державного регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні: дис. … канд. наук з держ. управ.: 25.00.02 / Мареніченко Валерій Валентинович // Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпро, 2017. – 255 с.

Талан Г.О. Організаційно-економічне забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу в системі регуляторної політики України: дис. … канд. наук з держ. управ. / Талан Ганна Олександрівна // Донецький державний університет управління. – Донецьк, 2014. – 199 с.

Харазишвили Ю.М. Свет и тень экономики Украины: резервы роста и модернизации / Ю.М. Харазишвили. – 2017. – Вып. 4 (657). – С. 22-45.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-VI. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4618-17. - Назва з екрану.

Про затвердження плану заходів щодо впровадження принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2000-р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2000-2010-%D1%80. – Назва з екрана.

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 641-р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80#n9. – Назва з екрана.

Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/504-2017-%D1%80. – Назва з екрана.

Статистична інформація [Електронний ресурс]: офіційний сайт Державної служби статистики України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Проект Стратегии МСП-2020 косвенно предусматривает отмену упрощенной системы налогообложения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2017/2/15/156381.htm. – Назва з екрана.

Эксперты: правительство Украины убивает малый и средний бизнес [Электронный ресурс] / РИА. Новости Украина. – Режим доступа: http://rian.com.ua /analytics/20170329/1022700878.html. – Загл. с экрана.

Фактор 3200. Как изменятся налоги для бизнеса [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://biz.liga.net/all/all/stati/3559021-faktor-3200-kak-izmenyatsya-nalogi-dlya-predprinimateley.htm. – Загл. с экрана.

Налоги по-новому: сколько украинцам придется отдать государству в 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.segodnya.ua/economics/finance/nalogi-po-novomu-skolko-ukraincam-pridetsya-otdat-gosudarstvu-v-2017-m-784734.html. – Загл. с экрана.

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс]: Закон України від 8 липня 2010 р. № 2464-VI. Із змінами та доповненнями внесеними Законом України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VІІІ. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/law s/show/2464-17. – Назва з екрана.

Єдиний соціальний внесок [Електронний ресурс]: офіційний сайт Державної фіскальної служби України. – Режим доступу: http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv/print-113903.html. – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Державне регулювання економіки