ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ АШХАБАДСЬКОЇ ДЕС)

Автор(и)

  • Н. В. Кондратюк УкрДУЗТ, Ukraine
  • М. О. Кашанов УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.123693

Ключові слова:

інновація, модернізація, енергосистема, газотурбінна установка, комбінований цикл.

Анотація

У статті розглянуто можливі напрямки забезпечення інноваційно-технологічної модернізації Ашхабадської державної електростанції. Проаналізовано стратегічні вектори державної енергетичної політики Туркменістану та подальші перспективи розвитку енергетичної галузі. Досліджено досвід країн світу щодо реалізації проектів комплексної інноваційної модернізації енергосистеми, її основних цілей та переваг. Визначено доцільність побудови нових газотурбінних електростанцій та реконструкції діючих шляхом їх переведення на комбінований цикл

Біографії авторів

Н. В. Кондратюк, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

М. О. Кашанов, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана (5 апреля 2017 г.) [Электронный ресурс] / Информационный портал Туркменистана. – Режим доступа: https://turkmenportal.com/blog/10325. – Загл. с экрана.

Бойко О.С. Концептуальні аспекти модернізації промислових підприємств / О.С. Бойко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія «Технічний прогрес та ефективність виробництва». – Харків – 2013. – № 44 (1017). – С. 8-15.

Бужимська К.О. Деякі складові теоретико-методологічної бази інноваційно-технологічної модернізації / К.О. Бужимська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2009. – С. 202-207.

Бужимська К.О. Сутність та складові модернізаційної системи економіки / К.О. Бужимська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Вип. 2(72). – С. 100-104.

Валінкевич Н.В. Упровадження економічної модернізації на підприємствах харчової промисловості як передумова їх ефективного розвитку / Н.В. Валінкевич // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 1 (23). – С. 144-147.

Дикань В.Л. Механизм восстановления машиностроительного комплекса Украины в условиях логистической интеграции / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. - № 47. – С. 9-14.

Кондратюк М.В. Розробка механізму формування і реалізації інноваційних процесів на підприємстві / М.В. Кондратюк, С. Мадждуб //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016. – 54. – С. 325-330.

Турбіна О.І. Забезпечення розвитку електроенергетичного комплексу регіону: дис. … канд. екон. наук: 08.00.05 / Турбіна Оксана Ігорівна // Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 237 с.

Технологічна модернізація промисловості України: монографія / За ред. Л.І. Федулової; Ін-т екон. та прогнозув. – К.: ІЕП НАНУ, 2008. – 427 с.

Шкробот М.В. Забезпечення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Шкробот Марина Володимирівна // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2014. – 22 с.

Энергетика Туркменистана: высокие темпы развития [Электронный ресурс] / Новости Туркменистана. – Режим доступа: http://infoabad.com/obschestvo-i-yekonomika/yenergetika-turkmenistana-vysokie-tempy-razvitija.html. – Загл. с экрана.

Концепция развития электроэнергетической отрасли Туркменистана на 2013-2020 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/38496.html. – Загл. с экрана.

Электроэнергетика Туркменистана: достижения и дальнейшие перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sng.today/ ashkhabad/3459-elektroenergetika-turkmenistana-dostizheniya-i-dalneyshie-perspektivy.html. – Загл. с экрана.

Электроэнергетика Туркменистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://energo-cis.ru/wyswyg/file/Turkmenistan.pdf. – Загл. с экрана.

Гительман Л.Д. Ратников Б.Е. Энергетический бизнес: учеб. пособие / Л.Д. Гительман, Б.Е. Ратников. – М.: Дело, 2006. – 600 с.

Газотурбинное топливо / Большая советская энциклопедия [в 30 т.] / Под ред. А. М. Прохорова; 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969-1978.

Heavy-Duty Gas Turbine Operating and Maintenance ConsiderationsьGER-3620M [Electronic resource] / Jamison Janawitz, James Masso, Christopher Childs. – 2015. – Access mode: https://shareslide.org/ge-3620-heavy-duty-gt-pdf.

Энергетическая политика Туркменистана: диверсификация экспорта газа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://turkmenportal.com/blog /5251. – Загл. с экрана.

Модернизация электростанции в г. Кириши [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.energy.siemens.com/ ru/ru/energy-topics/energy-stories/ repowering -kirishi.htm. – Загл. с экрана.

Комплексная модернизация электростанции Тушимице ii (4× 200 МВт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spinvest.cz/ru/files/SPI-Brochure -Tusimice-RU.pdf. – Загл. с экрана.

На Экибастузской ГРЭС-1 завершена модернизация распределительного устройства в 500 кВ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://24.kz/ru/news/social/item/151730-na-ekibastuzskoj-gres. – Загл. с экрана.

GE Combined-Cycle Experience GER-3615D [Electronic resource] / Chris E. Maslak, Leroy О. Tomlinson. – Access mode: https://www.gepower.com/content/dam/gepower-pgdp/global/en_US/documents/technical/

ger/ger-3651d-ge-combined-cycle-experience.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Загальноекономічні питання