ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОБСЯГ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Р. С. Веприцький РФ “ Південно- Західна залізниця” ПАТ Укрзалізниця”, Україна
  • Г. Ейтутіс ДУІТ, Україна
  • С. Артем'єва ДУІТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121321

Ключові слова:

вантажні перевезення, конкурентоспроможність, транзит, імпорт, експорт, внутрішні перевезення, вантажообіг, номенклатура вантажів.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню загальних тенденцій щодо обсягів вантажних перевезень в умовах трансформації національної економіки.

Виявлені результати рейтингу глобальної конкурентоспроможності України за останні роки та тенденції розвитку.

Визначено взаємозв’язок  між макроекономічними показниками країни та обсягами вантажних перевезень.Проведено аналіз динаміки вантажних перевезень за різними видами транспорту та окреслені фактори впливу на обсяги вантажних перевезень за видами сполучень.

Біографії авторів

Р. С. Веприцький, РФ “ Південно- Західна залізниця” ПАТ Укрзалізниця”

д.ю.н., професор 

Г. Ейтутіс, ДУІТ

д.е.н., професор

С. Артем'єва, ДУІТ

магістр

Посилання

Транспортна стратегія України на період до 2020 року [Електронній ресурс] // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80

Статистичний збірник. Транспорт і зв’язок. Державна служба статистикиУкраїни. – К.:Держаналітінформ, 2017.

Собкевич О.В., Михайличенко К. М. / Механізми ефективного використання та розвитку потенціалу транспортно-дорожнього комплексу України. – К.: НІСД, 2014. – 60 с.

Кірпа Г.М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему: монографія / Г.М. Кірпа. – Д. : Вид. – во Дніпропетр. нац. ун- ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 248с.

Колесникова Н.М. Адаптивно-гармонізаційний механізм ціноутворення на залізничному транспорті: формування, функціонування та розвиток: Монографія. – К.: КУЕТТ, 2006. – 564 с.

Кулаєв Ю.Ф. Економіка залізничного транспорту: / Ю.Ф. Кулаєв. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: “Фенікс”, 2012. – 240 с.

Пасічник В.І. Управління економікою експлуатаційної роботи залізниць України: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2005. – 376 с.

Чорний В.В. Конкурентні переваги залізниць на ринку вантажних перевезень / В.В. Чорний // Вісн. Черніг. держ. технолог. ун-ту. Серія “Економічні науки”. – 2012. - №1(56) . – С. 140 – 146.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України