ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121158

Ключові слова:

малий бізнес, державна підтримка, підприємництво, проблеми розвитку.

Анотація

В статті досліджено основні тенденції та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. Визначено, що вирішення зазначених проблем  повинно стати одним із ключових напрямків державної політики, адже саме мале підприємництво сприятиме значному підвищенню ефективності реалізації вітчизняного економічного потенціалу України. Запропоновано комплекс адміністративно-правових, організаційно-економічних, інвестиційних та соціокультурних  завдань щодо розвитку малого бізнесу

Біографії авторів

А. В. Толстова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

С. Кібальчич, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Гаврилюк Г. Є. Сучасний стан і проблеми розвитку малого підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Г. Є. Гаврилюк, Н. О. Одрибец - Режим доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua/

Дикань В.Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України // В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - № 52. – С. 9-20.

Дикань О. В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення [Електронний ресурс] / О. В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 57. – С.58-66

Звонар Й.П. Бар’єри на шляху розвитку малого бізнесу в україні та інструменти їх подолання / Й.П. Звонар // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. - Випуск 15. -. Частина 1. – С. 36-39

Кашуба О. М. Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Кашуба. - Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/ 6_2015/24.pdf

Папп В. В. Сучасний стан і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні / В. В Папп // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2013. - № 6. – С. 160-164

Табінський В.А. Деякі аспекти розвитку малого підприємництва в Україні / В.А.Табінський, А.П.Сімон, А.В.Стасюк // Економіка і суспільство. – 2016. - №2. – С.36-39

Холоменюк І.М. Джерела та проблеми фінансування розвитку малого та середнього бізнесу: вітчизняний та закордонний досвід [Електронний ресурс] / І.М. Холоменюк. - Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/18-2016/25.pdf

Швець Г. Сучасні тенденції малого підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Г.Швець. - Режим доступу: http://econf.at.ua/publ/konferencija_2016_10_20_21/sekcija_5_ekonomichni_nauki/suchasni_tendenciji_malogo_pidpriemnictva_v_ukrajini/54-1-0-1333

Шраменко О.В. Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності на основі розвитку інформатизації економічних операцій / О.В. Шраменко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 59. – С.32-37

Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Дорожня карта розвитку підприємництва в Україні: 2015-2016 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/

Перспективы экономики Украины: стратегии развития малого и среднего бизнеса [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sesp.its.dn.ua/web/sesp/sesp-RU.nsf/0/6B83EE14A9976EB5C2257DB1003C0E25

Малый и средний бизнес в Украине: пути выживания [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/malyi-i-srednii-biznes-v-ukraine-puti-vyjivaniia-275169

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Державне регулювання економіки