ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • К. А. Мамонов ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Україна
  • Д. О. Пруненко ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Україна
  • О. І. Угоднікова ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.122760

Ключові слова:

будівельна галузь, стратегічне управління, інформаційно-аналітичне забезпечення, інтелектуальний капітал, управління інтелектуальним капіталом

Анотація

Стаття присвячена проблематиці формування сукупності інформаційно-аналітичного забезпечення для розробки та реалізації стратегії управління інтелектуальним капіталом з урахуванням специфіки будівельних підприємств. Проведено SWOT-аналіз будівельної галузі, за результатами якого визначено проблемні аспекти стратегічного управління інтелектуальним капіталом. На основі аналізу відібрано сукупність інформаційно-аналітичних показників для забезпечення стратегії управління інтелектуальним капіталом будівельного підприємства. Визначено системність формування сукупності інформаційно-аналітичного забезпечення

Біографії авторів

К. А. Мамонов, ХНУМГ імені О.М. Бекетова

д.е.н., професор

Д. О. Пруненко, ХНУМГ імені О.М. Бекетова

к.е.н., доцент

О. І. Угоднікова, ХНУМГ імені О.М. Бекетова

к.е.н., ст. викладач 

Посилання

David F.R. Strategic Management: Concepts and Cases / F.R. David //13th edition. — Prentice Hall, 2011. — 694 p.

Barlow M. Christopher. Guilford's Structure of the Intellect [електронний ресурс] / С.М. Barlow // Режим доступу: http://www.cocreativity.com/handouts/guilford.pdf.

Kristof-Brown, A. L. Consequences of individuals’ fit at work: A meta- 223 analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-supervisor fit [електронний ресурс]/. A.L. Kristof-Brown, R. D. Zimmerman, E. C.Johnson// Personnel Psychology, 2015. - №58. – Р. 281–342. -– Режим доступу: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744

Мойсеєнко І.П. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання / І.П. Мойсеєнко, М.Я. Демчишин // Актуа- льні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – С. 239–245.

Кендюхов О. В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства. [Електронний варіант] / О. В. Кендюхов. Режим доступу : www.lib.ua-ru.net/diss/cont/349143.html

Dr Marek Kunasz. (2008), INTELLECTUAL CAPITAL – A NEW SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE, Vol. 1, No 1, http://www.economics-sociology.eu/?9,en_intellectual-capital-%E2%80%93-a-new-source-of-competitive-advantage

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства