АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ НА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

  • М. О. Устенко УкрДУЗТ, Ukraine
  • В. С. Івашкевич УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i60.121345

Ключові слова:

логістика, логістична система, логістичний підхід, інтеграція, конкурентоспроможність, підприємство, транспорт

Анотація

У статті розглянуто питання інтеграції логістичної системи в процес управління підприємствами транспорту та її впливу на конкурентоспроможність. Визначено, що підвищення ефективності інтегрованої логістичної системи є одним з основних чинників забезпечення конкурентних переваг підприємства. Проведено дослідження впливу макрологістичних систем на функціонування мікрологістичних систем, на основі якого побудовано механізм впливу ключових компетенцій логістики у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, який запропоновано розуміти як процес прийняття управлінських рішень щодо закупівлі, виробництва, збуту за умови інтеграції ключових компетенцій логістики з урахуванням впливу внутрішнього та зовнішнього середовища у загальній стратегії підприємства, що дозволяє використовувати сучасні технології логістичного менеджменту з метою забезпечення ефективності інтегрованої логістичної системи та високого рівня конкурентоспроможності підприємства.

Біографії авторів

М. О. Устенко, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

В. С. Івашкевич, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Григорьев М. Н. Логистика: учеб. пособие [для студентов вузов] / М.Н. Грирогьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. — М.: Гардарики, 2006. — 463 с.

Данько М.І. Забезпечення конкурентоспроможності національної мережі міжнародних транспортних коридорів: Монографія/ Данько М.І., Дикань В.Л., Толстова А.В. – Харків.: УкрДАЗТ, 2013 – 188с.

Дикань В.Л. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств: Підручник / Дикань В.Л., Боровик Ю.Т., Полякова О.М., Уткіна Ю.М. - Харків: УкрДАЗТ, 2012 – 415с.

Дикань В.Л. Глобализационные процессы в экономике Украины/ В.Л.Дикань, А.В. Козуб// Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017.- № 58. С.9-18

Сухорукова Т.Г. Характеристика класифікаційних ознак транспортної логістики [Текст] / Т.Г.Сухорукова // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. пр. – Х.: УкрДАЗТ, 2014. - № 47. – С.51-57.

Єлагин Ю.В. Сутність та роль логістичних підходів в підвищенні ефективності обслуговування пасажирів [Текст] / Ю.В. Єлагин // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. пр. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. - № 44. – С.44-46.

Зборовська О. М. Особливості проектування і розвитку логістичних систем у промисловості [Текст] / О. М. Зборовська // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2010. – №1(3). – Том 2. – С. 132-136.

Крикавський Є. В. Логістичні системи: навчальний посібник [Текст] / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 246 с.

Миротин Л. Б. Логистика: учебное пособие [Текст] / Л. Б. Миротин, В. И. Сергеев. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 200 с.

Скоробогатова Т. Н. Логистика: учебное пособие [Текст] / Т. Н. Скоробогатова. – [2-е изд.]. – Симферополь, Омега-Л, 2009. – 256 с.

Устенко М. О. Організаційно-економічні підходи щодо створення логістичної системи прикордонного регіону : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.03 / М. О. Устенко; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Х., 2013. - 23 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України