DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i61.127689

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Н. О. Степаненко, В. О. Степаненко

Анотація


У статті розглянуто основні переваги та недоліки процесу європейської інтеграції України. Виділено основні цілі економічної інтеграції, серед яких: гармонійний розвиток економічних інститутів; стабільне і збалансований економічний взаємопроникнення; підвищення рівня життя; високий рівень зайнятості; економічна та валютна стабільність. Надано оцінку низьці проблем, пов’язаним з наслідками євроінтеграції, а саме – економічних, політичних і соціальних.


Ключові слова


євроінтеграція, Євросоюз, сталий розвиток, світове співтовариство, інвестування, вільна торгівля

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт міністерства закордонних справ України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ukraine-eu-trade.

Показники банківської системи: дані НБУ за станом на 01.01.2017 [Електронний ресурс]/ Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593

Резолюція ГА ООН № 66/288 «Майбутнє, якого ми прагнемо» від 11.09.2012. − Режим доступу: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/ 476/12/PDF/N1147612.pdf?OpenElement

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 01.04.2014р. // [Електронний ресурс]. – режим доступу до порталу: http://www.zakon0.rada.gov.ua

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 18.06.2014р. № 591-р // [Електронний ресурс]. – режим доступу до порталу: http://zakon4.rada.gov.ua/

Бабець І.Г. Досвід державного регулювання, міжрегіональні співпраці у країнах ЄС /І.Г. Бабець/ Київ: КНТЕУ, 2013. – 215с.

Беренда С. В. Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи: монографія [Текст] / С. В. Беренда. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 168 с.

The Global Competitiveness Report 2015-2016: Full Data Edition is published by the World Economic Forum within the framework of The Global Benchmarking Network (n.d.). Title of resource. Retrieved from http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015- 2016/
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892