УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ВЕКТОРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.133507

Ключові слова:

державне управління, залізничний транспорт, євроінтеграція, механізми забезпечення, розвиток

Анотація

В статті обґрунтовано та розроблено науково-методичні та практичні рекомендації щодо удосконалення механізму державного управління розвитком залізничної галузі в умовах структурного реформування залізничного транспорту у забезпеченні евроінтеграційного вектору формування конкурентного середовища. Розроблено підхід щодо реалізації механізму державного управління розвитком залізничної галузі України з визначенням основних цілей, методів та результатів реалізації для підвищення конкурентоспроможності залізничної галузі в умовах євроінтеграційних процесів.

Біографії авторів

В. Л. Дикань, УкрДУЗТ

д.е.н., професор

Г. Є. Островерх, УкрДУЗТ

аспірант

Посилання

Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації. – Київ: НАН України, Ін-т екон. та прогнозування, 2013. - 536 с.

Кизим М.О. Промислова політика та кластерізація економіки України- Х.: «ІНЖЕК», 2011. - 304 с.

Ляшенко В.І. Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми. - Запоріжжя: ІЕП НАН України, 2014. - 798 с.

Шепетько Р.І. Неоіндустріалізація як фаза технологічного розвитку реального сектору економіки [Текст] / Р.І. Шепетько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. - № 8. - С. 29-33.

Дикань В. Л. Державне регулювання промислового розвитку України [Текст] / В. Л. Дикань, М. В. Корінь //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – №. 61.

Дикань В.Л., Кірдіна О.Г. Сутнісні аспекти конкурентоспроможності національної економіки // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. - № 28. – С. 13-20.

Дикань В.Л., Кондратюк М.В. Механізм створення залізнично-транспортно-промислової групи в сучасних умовах розвитку залізничного транспорту України // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2009. - № 26. - С. 13-18.

Якубовський М. Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року [Текст] / М. Якубовський, В. Новицький, Ю. Кіндзерський // Економіка України. – 2007. - № 11. - С. 4-19

Ейтутіс Г. Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації / Г. Ейтутіс, О. Никифорук, О. Бойко //Економіст. – 2012. – №8. – С. 64–69.

Якименко Н. В. Методологічні основи державного регулювання розвитку залізничного транспорту України // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – №31. – С. 197–202.

Бараш Ю.С. Управління залізничним транспортом країни: 2-е вид.,перероб. і доп. – Дніпропетровськ.- 2006. - 259 с.

Кірдіна О.Г. Необхідність науково-виробничої інтеграції як форми реалізації інвестиційно-інноваційного проекту організації швидкісного рухузалізницями України // Вісник ХНАУ. -2010. - № 10. - С. 183-194.

Токмакова І.В. Дослідження сутності стійкого розвитку залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – №29. – С.227-229.

Про затвердження Державної цільової програми реформування

залізничного транспорту на 2010-2019 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету міністрів України від 16 грудня 2009 р. №1390 //Законодавство / Верховна Рада України. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2012.

Щодо підвищення ефективності організаційно-економічного забезпечення єврорегіонального співробітництва України та ЄС: аналіт. записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – Електрон. дані. – Режим доступу: :http://www.niss.gov.ua/articles/1229/ (дата звернення: 22.12.2016). – Назва з екрана.

Матвієнко В.В. Державний механізм реформування залізничної

галузі: європейський досвід // Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. Серія: Державне управління: зб. наук. пр. – Маріуполь: ДонДУУ, 2015. – Т. ХVІ. – Вип. 297. – С.122-132.

Толстова А.В. Роль державного регулювання в процесі детінізації економіки України // Вісник економіки транспорту і промисловості – Харків: УкрДАЗТ, 2012. - №40. – С. 303-306.

Островерх Г. Є. Теорії управління розвитком залізничного транспорту //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – №. 59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Державне регулювання економіки