№ 62 (2018)

Зміст

Державне регулювання економіки

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ВЕКТОРІ PDF
В. Л. Дикань, Г. Є. Островерх
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
В. О. Даніл`ян, О. І. Фролов, І. В. Толстов
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ PDF
Г. Д. Ейтутіс, Д. В. Попова
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ PDF (Русский)
Н. М. Каменева, М. В. Косич, О. Ю. Александрова
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Б. Я. Остапюк, І. С. Груник, М. І. Легенький, Ю. І. Легенький

Проблеми транспортного комплексу України

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОБСЯГІВ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ PDF
Р. С. Веприцький, Г. Д. Ейтутіс, С. В. Артем'єва
УДОСКОНАЛЕННЯ ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ PDF
О. Зіць
ВПЛИВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Н. Є. Каличева, О. В. Зленко
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЛІНІЇ ПІД ШВИДКІСНЕ РУХ PDF (Русский)
И. Н. Кравченя, Т. А. Дуборвская
Оцінка економічної безпеки вагонної дільниці PDF
І. Л. Назаренко, С. В. Черненко
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ДІЛЬНИЦЬ ЗАЛІЗНИЦІ PDF (Русский)
В. Я. Негрей, М. А. Масловская
ОНОВЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕТРОПОЛІТЕНУ КИЄВА PDF
О. В. Познякова, М. С. Гуляєв
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ШВИДКІСНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Г. О. Примаченко, П. В. Русяк
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ КОМПАНІЙ PDF
В. В. Прохорова
ВПЛИВ СУЧАСНИХ ФАКТОРІВ КАДРОВОЇ СКЛАДОВОЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Т. О. Тимофєєва
ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
І. В. Токмакова, І. М. Войтов, Л. М. Носенко
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА ЗАВДАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ PDF
М. О. Устенко
УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ВОКЗАЛАХ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ПАСАЖИРОПОТОКУ PDF
Ю. В. Шульдінер, С. М. Іванов

Економіка підприємства

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА – ВАЖЛИВА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Ю. Т. Боровик
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Г. М. Гребенюк
ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. В. Гриценко
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ВИСОШВИДКІСНОГО РУХУ PDF
О. Г. Дейнека, Ю. С. Камчатна
МОДЕЛЮВАННЯ ГНУЧКИХ ГРАФІКІВ РОБОТИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Є. В. Діденко
РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. Г. Кірдіна, Д. С. Коловойда
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. О. Пєтухова, А. Є. Шамрай
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
К. А. Фісун
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ PDF (Русский)
И. М. Царенкова, И. Н. Кравченя
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
А. В. Чухлатий
УТОЧНЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА PDF (Русский)
В. Г. Шинкаренко

Інвестиційна та інноваційна діяльність

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
О. В. Дикань, І. В. Зікій
КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ПІДХОДІ ДО ВИБОРУ ВАРІАНТУ ІНВЕСТИЦІЙ В ОНОВЛЕННЯ ПАРКА ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ PDF
Ю. Є. Калабухін, Н. М. Каменева, Д. Д. Зленко
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
М. В. Корінь, М. В. Кондратюк, Г. В. Обруч
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
В. О. Котик, В. В. Котик
РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ PDF
Ю. О. Швець, Ю. Р. Нужна

Менеджмент і маркетинг

УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ PDF
І. В. Барабанов, К. В. Мисливець
РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
В. М. Герасименко
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Ю. Давидова
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ PDF
В. Л. Дикань, Г. П. Заєць
НАТИВНА РЕКЛАМА – НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВЛУЧНОГО ОХОПЛЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ PDF
К. В. Зибін, І. М. Сиволовський
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Г. В. Кузнецова
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОПИТУ І МОТИВІВ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ПАСАЖИРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ДАЛЕКОГО СПОЛУЧЕННЯ PDF
Т. С. Мельник
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КОНТРОЛІНГУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ PDF
Л. В. Морозова
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М. О. Науменко
ЗАСТОСУВАННЯ ТРИРІВНЕВОЇ КОНЦЕПЦІЇ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КУПІВЕЛЬНОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ PDF
І. А. Парфентенко
ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Л. Ф. Товма
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М. В. Черкашина
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Ж. Г. Чухлата

Соціально-економічні питання

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ PDF (Русский)
О. А. Комаренко
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. Г. Панченко
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ PDF
А. В. Толстова, С. Сергієнко

Загальноекономічні питання

ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРУ PDF
І. М. Коваль