РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.134754

Ключові слова:

соціальне підприємництва, державна підтримка, соціальні проблеми, економічний розвиток, розвиток.

Анотація

В статті досліджено характерні риси соціального підприємництва, умови його формування. Визначено, що в Україні практикується чотири підходи до ведення соціального бізнесу. Досліджено проблеми розвитку соціального підприємництва, визначено фактори негативного впливу та можливості подальшого розвитку. Визначено, що основними можливостями розвитку соціального підприємництва в Україні є відсутність закону, який би регулював соціальне підприємництво; наявність ресурсів, які не задіяні традиційним бізнесом; зацікавленість великого бізнесу  в аутсорсингу;  зростання лояльність споживачів до продукції соціального підприємства; підтримка міжнародних фондів і організацій. Ключовим інструментом розвитку соціального підприємництва є підтримка держави, яка повинна супроводжуватися програмами розвитку соціальних підприємств, впровадженнями системи пільгового кредитування, вироблення  національної  стратегії  розвитку соціального підприємництва.

Біографії авторів

А. В. Толстова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

С. Сергієнко, УкрДУЗТ

студентка

Посилання

Волкова М.В. Роль соціального підприємництва у забезпеченні сталого розвитку України// М.В.Волкова, В.С. Шевченко // Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.-2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: periodicals.karazin.ua

Галушка З. І. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні // Вісник серія «Економіка». – К.:ВПЦ "Київський національний університет" №148. – 2013. – С. 15-16.

Голуб’як Н.Р. соціальне підприємництво як механізм вирішення соціально-політичних проблем // S.P.A.C.E. – 2017. - № 2. – С.16-20

Горішна Н.М. Феномен соціального підприємництва: сутність і критерії // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія « Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Випуск 2 (39).-С. 58-59: [електронний ресурс]. - Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64

Давидовська Г.І. Проблеми соціального підприємництва в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016.- Вип. 7. – Ч.1. – С 106-109

Дикань В.Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - № 52. – С. 9-20.

Довгань О.В. Проблеми розвитку соціального підприємництва [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2666

Компанієць В.В., Дейч М.Є. Чинники формування та стимулювання соціально відповідальної поведінки особистості, бізнесу, суспільтва, держави в Україні // Вісник економічної науки України. – 2013. - № 2(24). – С. 30-36.

Наумова М. Перспективи і проблеми розвитку соціального підприємництва в Україні [Електронний ресурс]. / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Економіка, 2016; 8(185): с. 13-22 – Режим доступу: bulletin-econom.univ.kiev.ua

Плахова Е.Н. Социальное предпринимательство, как фактор развития гражданского общества в Украине // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць. – ДонДУ. Том Х Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУ, 2009. – С.55-62.

Mair J. Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. / J.Mair, I.Marty. // Journal of World Business. – 2006. – № 41. – Р. 36-44.

Про соціальне підприємництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/baza-znan/biblioteka-sotsialnoho-pidpryiemtsia/81-pro-sotsialne-pidpryiemnytstvo

Яке майбутнє у соціального підприємництва в Україні? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://platforma-msb.org/yake-majbutnye-u-sotsialnogo-pidpryyemnytstva-v-ukrayini/

5 великих можливостей для розвитку соціального підприємництва в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://delo.ua/business/5-mozhlivostej-dlja-rozvitku-socialnogo-pidprijemnictva-v-ukraji-341252/

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Соціально-економічні питання