Оцінка економічної безпеки вагонної дільниці

Автор(и)

  • І. Л. Назаренко УкрДУЗТ
  • С. В. Черненко УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.136131

Ключові слова:

економічна безпека, показники оцінки економічної безпеки, залізничний транспорт, вагонна дільниця

Анотація

В статті отримала подальший розвиток методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства з урахуванням специфіки діяльності вагонної дільниці. Рівень економічної безпеки вагонної дільниці залежить від основних показників її діяльності: продуктивності праці, фондовіддачі, коефіцієнта оборотності оборотних засобів, коефіцієнта абсолютної ліквідності, доходів на 1 відправленого (перевезеного) пасажира. Виконані розрахунки рівня економічної безпеки вагонної дільниці станції Київ - пасажирський за 2012 – 2016 рр. та окреслені напрямки  його підвищення.

Біографії авторів

І. Л. Назаренко, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

С. В. Черненко, УкрДУЗТ

слухач магістратури ІППК 

Посилання

Основні аспекти стратегії розвитку ПАТ «Укрзалізниця» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/files/file/Strategy_Presentation_fin1.pdf.

Ейтутіс Г. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту // Економіст. – 2009. - №1.– С. 56-59.

Кожевников Р.А. Экономическая безопасность железнодорожного транспорта: учебник для вузов ж.-д. транспорта / Р.А. Кожевников, З.П. Межох, Н.П. Терешина и др. – М.: Маршрут, 2005. – 326 с.

Ковальов Д.І., Плєтникова І.Л. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства // Економіка України. – 2001. - №4. - С. 35 – 40.

Назаренко І.Л., Сухорукова Т.Г. Методика оцінки рівня економічної безпеки дистанції колії // Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 48, 2014. – С.64-69.

Дикань В.Л., Назаренко І.Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства підприємства: монографія. – Харків:УкрДАЗТ, 2010. – 142 с.

Тимофєєва Т. О. Розробка механізму щодо забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тимофєєва Тетяна Омельянівн ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с.

Толстова А. В. Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Вип.37.- 2012. –– С. 75–78.

Костюк Ж.С. Функціональні складові економічної безпеки підприємств залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 42. – 2013. – С. 308-311.

Плетникова И.Л. Планирование обеспечения экономической безопасности локомотивного депо на основании её количественной оценки // Вісник технологічного університету Поділля. – 2002, ч. 2, т. 2. – С. 116-122.

Назаренко І.Л., Гавриленко Ю.Г. Забезпечення економічної безпеки вагонної дільниці в умовах фінансово-економічної кризи // Вісник економіки транспорту і промисловості. - №60. - 2017. – С. 94 – 101.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України