ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.133744

Ключові слова:

залізничний транспорт, інвестиційне забезпечення, суб’єкти інвестування, інструменти інвестиційного забезпечення, інструменти компенсації інвестованих коштів

Анотація

У статті досліджено основні джерела інвестиційного забезпечення розвитку залізничного транспорту. Проаналізовано сучасний фінансовий стан залізничної галузі, що дозволило виявити дефіцит власних фінансових можливостей для забезпечення її ефективного функціонування. Розглянуто ключові напрямки інвестування залізничного транспорту на 2018 рік, що надало змогу окреслити його основні інвестиційні потреби. Сформовано модель інвестиційного забезпечення розвитку залізничної галузі, що передбачає створення Національного фонду інвестиційного забезпечення розвитку залізничного транспорту, виділення суб’єктів та інструментів інвестування. Зазначено, що формування такого роду інвестиційної структури створить умови для цілеспрямованого фінансування окреслених інвестиційних потреб залізничного транспорту, забезпечуючи прозорість інвестиційної діяльності залізничної галузі і підвищення її  інвестиційної привабливості для потенційних інвесторів.

Біографії авторів

М. В. Корінь, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

М. В. Кондратюк, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Г. В. Обруч, УкрДУЗТ

к.е.н., ст. викладач 

Посилання

Основні аспекти стратегії розвитку ПАТ «Укрзалізниця» 2017-2021 роки. URL: https://www.uz.gov.ua/files/file/Strategy_Presentation_fin1.pdf (дата звернення 25.04.2018).

Дикань В.Л., Єлагін Ю.В. Перспективи фінансування приміських пасажирських перевезень в умовах акціонування залізничного транспорту // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і Менеджмент». 2016. № 16/2016. С. 46-48.

Дикань В.Л., Соломніков І.В. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту та промисловості. 2017. Вип.. 57. С. 9-20.

Дикань О. В. Модель інвестиційного забезпечення впровадження інновацій на промислових підприємствах залізничного транспорту України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 7. Ч. 1. С. 125-130.

Ейтутіс Г., Никифорук О., Бойко О. Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації // Економіст. 2012. № 8. С. 64-69.

Корінь М.В., Кузьменко А.В. Aспeкти фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння рeaлiзaцiї прoeктiв розвитку трaнспoртнo-лoгiстичнoї iнфрaструктури нa пiдприємствaх зaлiзничнoгo трaнспoрту Укрaїни: тези XIV міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми економіки транспорту» // Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. 2016. С. 90

Овчиннікова В.О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 427 с.

Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2015. 403 с.

Ярмоліцька О.В. Економічні засади інноваційно-інвестиційного відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ярмоліцька Ольга Василівна. Київ, 2016. 237 с.

Консолідована фінансова звітність ПАТ «Укрзалізниця» за 2012-2017 рр. http://www.uz.gov.ua/files/file/about/investors/ (дата звернення 02.05.2018).

Аналітичні довідки щодо виконання показників фінансового плану ПАТ «Укрзалізниця» за 2016-2017 рр. URL: http://www.uz.gov.ua/about/investors/financial_statements/ (дата звернення 18.04.2018).

Пояснювальна записка до консолідованого фінансового плану ПАТ «Укрзалізниця» за 2018 рік. URL: http://www.uz.gov.ua/about/investors/financial_statements/ (дата звернення 02.05.2018).

Місцеві бюджети у 2016-му компенсували за перевезення пільговиків приміськими поїздами наймізернішу суму за останні 10 років – лише 9,2 %. URL: http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/442881/ (дата звернення 02.05.2018).

Мобильный тариф: зачем УЗ повышать цены на билеты. URL: https://mind.ua/ru/publications/20181040-mobilnyj-tarif-zachem-uz-povyshat-ceny-na-bilety (дата звернення 03.05.2018).

Хто заплатить за пасажирів приміських поїздів? // Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2374113-hto-zaplatit-za-pasaziriv-primiskih-poizdiv.html (дата звернення 03.05.2018).

Полный износ украинской железной дороги. URL: https://biz.censor.net.ua/resonance/3031893/polnyyi_iznos_ukrainskoyi_jeleznoyi_dorogi (дата обращения 02.05.2018).

Удосконалення механізмів реформування та розвитку залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ в галузі: аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1662/ (дата звернення 18.04.2018).

Соболевський А. Ключові інвестиційні проекти ПАТ «Укрзалізниця» // Український інфраструктурний форум. URL: http://a7conf.com/ru/upcoming-events-ru/ukrainian-infrastructure-forum-18 (дата звернення 02.05.2018).

У першому кварталі 2018 року Укрзалізниця інвестувала втричі більше, ніж роком раніше, – Євген Кравцов. URL: http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-3/472961/ (дата звернення 03.05.2018).

Fitch подтвердил кредитный рейтинг «Укрзализныци». URL: https://biz.censor.net.ua/news/3022941/fitch_podtverdil_kreditnyyi_reyiting_ukrzaliznytsi (дата обращения 02.05.2018).

Фінансова звітність компанії за 2017 рік. URL: https://www.uz.gov.ua/files/file/UZ%202017%20UA%20(fin).pdf (дата звернення 03.05.2018).

Никифорук Е.И., Чмырева Л.Ю., Федяй Н.А. Перспективы финансирования транспортных проектов в рамках международной финансовой помощи // Экономика Украины. 2015. № 4 (633). С. 45-57.

В Україні запрацював Дорожній фонд: на дороги виділять 47 млрд. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2375085-v-ukraini-zapracuvav-doroznij-fond-na-dorogi-vidilat-47-mlrd.html (дата звернення 04.05.2018).

Верховна рада України ухвалила закони про дорожній фонд та децентралізацію Укравтодору. URL: http://ukravtodor.gov.ua/press/news/verkhovna_rada_ukrainy_ukhvalyla_zakony_pro_dorozhnii_fond_ta_detsentralizatsiiu_ukravtodoru.html (дата звернення 04.05.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність