ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Г. Д. Ейтутіс ДУІТ
  • Д. В. Попова КНУ ім. Т.Г.Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.133517

Ключові слова:

економічна безпека, органи державного управління, економічні показники, індикатори економічної безпеки.

Анотація

В статті розглянуто актуальні методи оцінки сучасного стану економічної безпеки України. Також розкрита сутність нагальних проблем економічної безпеки України та надання пропозицій щодо подолання кризових явищ сучасного господарства держави. Проаналізовано шляхи подолання кризових станів різних галузей виробництва для сталого розвитку та економічного зростання держави в умовах інтеграції країни до світових економічних організацій.

Біографії авторів

Г. Д. Ейтутіс, ДУІТ

професор, д. е. н.

Д. В. Попова, КНУ ім. Т.Г.Шевченка

магістрант 

Посилання

Hausmann R. The Structure of the Product Space and the Evolution of Comparative Advantage / R. Hausmann, B. Klinger. – Harvard University, 2007. – Р.40.

Дикань В.Л. Украина в глобальной миросистеме: особенности и последствия государственной экономической политики / Дикань В.Л., Обруч А.В.. // Вісник економіки та транспорту. – 2017. – №59. – С. 11–19.

Бернацкий П.Й. Экономическая безопасность в системе национально-государственнных интересов Украины / П.Й. Бернацкий. // Проблемы экономики. – 2010. – №1. – С. 24–29.

Гуревич А. Экономическая безопасность Украины: лишнее зачеркнуть / А. Гуревич // ZN,UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zn.ua/ECONOMICS/ekonomicheskaya_bezopasnost_ukrainy_lishnee_zacherknut.html.

Майданевич Ю.П. Экономическая безопасность Украины / Ю.П. Майданевич С.Ю. Гагаев // Научные труды Южного филиала национального университета биоресурсов и природоиспользования Украины «Крымский агротехнологический университет». – 2012. - №143. – С. 145-149.

Богма О.С. Аналіз рівня економічної безпеки України за основними складовими / О.С. Богма // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – №8. – С. 11-14.

Бойко Т.В. Актуальні проблеми економічної безпеки України // Електронний ресурс / Т. В. Бойко. – Режим доступу: http://library.kr.ua/orhus/bojko.pdf .

Левчук О.В. Економічна безпека України в контексті глобалізацій них викликів / О.В. Левчук // Економіка і суспільство. – 2017. – №8. – С. 59-64.

Рєзнік О.М. Порівняльний аналіз сутності економічної безпеки України та країн Європейського Союзу / О.М. Рєзнік // Форум права. – 2015. – № 4. – С. 232-236.

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про основи національної безпеки України"(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст.351). 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajiny-zakony/zakon-ukrajini-pro-osnovi-natsionalnoji2003-706.html

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 N 1277 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm.

Безуглова Ю.В. Проблемы формирования механизма экономической безопасности организации в современных условиях / Ю.В. Безуглова, Т.Н. Иголкина // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2017. – №2. – С. 93-106.

Зайцева І.Ю. Підвищення економічної безпеки автотранспортних підприємств в умовах розвитку недружніх поглинань / І Ю. Зайцева. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 357 с.

Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія / О. М. Ляшенко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2011. – 400 с.

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua.

Власюк Т.О. Стан і тенденції зовнішньоторговельної діяльності України: виклики для економічної безпеки та способи їх подолання / Т.О. Власюк // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 4(37). – С. 48–58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Державне регулювання економіки