ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Н. Г. Панченко УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.134111

Ключові слова:

корпоративна соціальні відповідальність, підприємство, довгострокове партнерство, суспільство, концептуальний підхід

Анотація

Теоретично доведено і підтверджується практикою провідних компаній світу, що соціальна відповідальність може і має розглядатись як важливий соціальний ресурс організації, здатний формувати конкретні переваги, забезпечувати стійкість розвитку, адекватно реагувати на соціальні виклики (як внутрішні, так і зовнішні), перетворюючи останні з обмежень на переваги. У кожному конкретному разі компанія має віднайти найліпший «для себе» рівень корпоративної соціальної відповідальності, оптимізувати обсяги і структуру соціальних інвестицій. Для ефективної взаємодії соціальних партнерів, створення найбільш сприятливих умов з метою забезпечення стійкої соціальної динаміки треба прагнути до забезпечення на практиці рівноцінної, комунітарної, спільної соціальної відповідальності, яку в узагальненому вигляді доречно трактувати як консолідовану.

Біографія автора

Н. Г. Панченко, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Посилання

Охріменко, О.О. Соціальна відповідальність [Текст]: навч. посіб. // О.О. Охріменко, Т.В. Іванова. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 180 с.

Супрун, Н.А. Інститут корпоративної соціальної відповідальності: принципи, завдання та пріоритети розвитку [Текст] / Н.А. Супрун // Наукові праці ДонНТУ. Сер.: економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – Вип. 40-2. – С. 190-196.

Дикань, В.Л., Компанієць В.В., Полякова О.М. Етичні основи бізнесу: підручник. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 316 с.

Дикань, В.Л. Стратегічне управління [Текст]: навч. посіб./ В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с.

Соціальна відповідальність бізнесу [Текст]: монографія / О.П. Гогуля, І. П. Кудінова; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Ніжин: ФОП Лисенко, 2011. – 175 с

Панченко, С.В., Дикань В.Л., Шраменко О.В., Полякова О.М., Уткіна Ю.М. Підприємництво: підручник. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.2. – 241 с.

Мельник, С.В. Концепція формування в Україні системи соціальної відповідальності бізнесу (проект) [Електронний варіант] / С.В. Мельник, В.Д. Матросов, М.К. Гаврицька // Міністерство праці та соціальної політики, Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин. – Луганськ, 2008. – Режим доступу: www.lir.lg.ua/Konzep_naz_model.htm.

Коваленко, О.В. Соціальна відповідальність бізнесу як наслідок державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / О.В. Коваленко. – Режим доступу: http://www.icp-ua.com/ru/node/1155.

Грицина, Л.А. Становлення концепції корпоративної соціальної відповідальності у контексті цивілізаційного розвитку світової економіки [Текст] / Л.А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету. Серія економічні науки. – 2011. – №5, Т.1. – С. 175-178.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Соціально-економічні питання