РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Автор(и)

  • Ю. О. Швець Запорізький національний університет
  • Ю. Р. Нужна Запорізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.133750

Ключові слова:

венчурні інвестиції, інновації, інвестування, інноваційний розвиток, інвестиційні фонди, інститути спільного інвестування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей венчурного інвестування в Україні та світі. Розглянуто взаємозв’язок інноваційного розвитку та венчурного інвестування. Проаналізовано динаміку змін обсягів венчурних інвестицій в Україні, США, Європі. Досліджено рівень приросту активів інститутів спільного інвестування, порівняно з обсягами венчурних інвестицій в США. Наведено рекомендації щодо підвищення обсягів венчурних інвестицій в Україні.

Біографії авторів

Ю. О. Швець, Запорізький національний університет

к.е.н., ст. викладач

Ю. Р. Нужна, Запорізький національний університет

студентка

Посилання

Дідик Н.В. Світовий досвід венчурного фінансування як сучасної форми фінансування / Н.В. Дідик // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 10. – С. 42–47.

Єрешко Ю.О. Венчурне інвестування: становлення та світовий досвід / Ю.О. Єрешко // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – № 12. – С. 429–433.

Коніна М.О. Особливості венчурного інвестування в Україні / М.О. Коніна, К.О. Тузова // Международyный научный журнал. – 2016. – № 4. – С. 75–79.

Pradhan R.P. Venture capital investment, financial development, and economic growth: the case of European single market countries / R.P. Pradhan, M.B. Arvin, M. Nair, S.E. Bennett. – Режим доступу : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24491031600.

Cannice M.V. What do venture capitalists think of venture capital research? / M.V. Cannice, J. P. Allen, M. Tarrazo // An International Journal of Entrepreneurial Finance «Venture Capital». – 2016. – Vol. 18. – pp. 1–20.

Venture monitor [Електронний ресурс] / Офіційний сайт National Venture Capital Association. – Режим доступу : https://nvca.org/research/venture-monitor/

Annual European Venture Capital Report 2017 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Dealroom. – Режим доступу : https://blog.dealroom.co/wp-content/uploads/2018/02/Dealroom-2017-vFINAL.pdf

Second Quarter of 2017 European Venture Capital Report [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Dealroom. – Режим доступу : https://blog.dealroom.co/wp-content/uploads/2017/07/Q2-2017-European-Venture-Capital-Report.pdf

Квартальні та річні огляди [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart.html

Венчурні фонди за ВЧА 2016 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/analituaib/rankings/ici/by_types/vench_ici/vcha.html

Структура активів ІСІ [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/analituaib.html

Ренкінги ІСІ [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/analituaib/rankings/ici.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність