КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • В. О. Котик УкрДУЗТ
  • В. В. Котик УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.133747

Ключові слова:

інновації, проект, ефективність, оцінка ефективності інноваційного проекту, підприємство залізничного транспорту

Анотація

У статі наводяться результати теоретичного дослідження сутності інноваційного проекту. Виявляються загальні особливості і характеристики сутності інноваційного проекту, як, наприклад, терміни, виконавці та ін. Відзначаються особливості, які обумовлюють ефективність інноваційного проекту. Враховуються фактори, що визначають умови для прийняття рішення по реалізації проекту. Проводиться огляд підходів і методів економічної оцінки ефективності інноваційних проектів і порівняння таких методів, як статичні, динамічні і спеціальні.

Біографії авторів

В. О. Котик, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент., кафедри «ЕкБіУПТ» 

В. В. Котик, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент., кафедри «ЕкБіУПТ»

Посилання

Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 р.: розпорядження КМУ від 20.10.2010 №2174-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80

Базавлук, А.В. Інноваційний розвиток залізничного транспорту України та його фінансове забезпечення [Текст] / А.В. Базавлук // Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2012. – Вип. 3(27). – С.7-12.

Головченко, Т.М. Інноваційний розвиток як основний напрямок забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Т.М. Головченко, Б.В. Рябошапка // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – №7.– С. 60-66.

Федулова, Л.І. Державна політика в національній інноваційній системі: стабільність зберігається [Текст] / Л.І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №4(22). – С. 90-103.

Дикань, В.Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту [Текст]: монографія / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко. –Харків: УкрДАЗТ, 2008. –194 с.

Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті: навч посібник / В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна, І.Л. Назаренко, Ю.М. Уткіна; за ред. В.Л. Диканя. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 314 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність