УДОСКОНАЛЕННЯ ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ

Автор(и)

  • О. Зіць Державного університету інфраструктури та технологій

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.133984

Ключові слова:

факторно-критеріальна модель, ефективність, рухомий склад, продуктивність локомотива, продуктивність вагону, програмний функціонал

Анотація

Стаття присвячена удосконаленню факторно-критеріальної моделі оцінки ефективності використання рухомого складу, яка має низку переваг над діючою системою , що використовуються в статистичних підрозділах ПАТ«Укрзалізниця».

Розроблено та апробовано розрахункову програму, яка дозволяє в автоматичному режимі реального часу опрацювати значний масив даних і вивести їх на комп’ютерний екран або на друк у зручному для аналізу вигляді.

Запроваджено програмний  функціонал, який дозволяє за рахунок вар’ювання незалежних показників виконати аналіз та надати пропозиції що до оптимізації використання рухомого складу.

Зформовано в автоматичному режимі друковання фрагментів статистичних звітів (текстів, таблиць, діаграм, графіків, схем тощо).

Біографія автора

О. Зіць, Державного університету інфраструктури та технологій

аспірант 

Посилання

Довідник основних показників роботи залізниць України .2006 – 2016рр. ПАТ «Укрзалізниця». – К., 2017.

Дикань В.Л. Економіка підприємства: підручник / В.Л. Дикань, І.М. Писаревський. – Харків: ХВ. "Транспорт України", 2001. – 200 с.

Ефимова Е. М. Новые экономические подходы к экономической оценке изменения показателей эксплуатационной работы / Е. М. Ефимова // Железнодорожный транспорт – 2008. – № 4. – С. 96–99.

Ейтутіс Г.Д. Матричний підхід щодо впливу якісних показників на ефективність використання рухомого складу / Г.Д. Ейтутіс, В.В. Габа // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2015. – Вип. 33. – С. 91–103.

Зіць О.Є. Удосконалення методики оцінки використання інвентарного парку вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця»/ О.Є.Зіць // Збірник наукових праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту «Проблеми економіки транспорту» -2016.- Вип.11- С. 26-30.

Зіць О.Є. Удосконалення методики оцінки ефективності експлуатації локомотивного парку ПАТ «Укрзалізниця» /О.Є.Зіць// Зб. наукових праць «Вісник економіки транспорту і промисловості». - Харків: УкрДУЗТ.- 2016. -Вип 53. - С.30-34.

Зіць О.Є. Продуктивність вагона-комплексний показників використання вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» Г.Д.Ейтутіс, О.Є.Зіць //Економіст.-№3. - 2016. - С.9-11

Зіць О.Є. Удосконалення методики оцінки використання інвентарного парку вантажних вагонів /О.Є.Зіць// Тези доповідей ХІV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки транспорту (21.04 - 22-04.2016 р.).Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2016. - С.25-26.

Зіць О.Є. Удосконалення моделі ієрархічної залежності якісних показників використання магістральних локомотивів ПАТ «Укрзалізниця» /О.Є.Зіць// матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті: ЕКУЗТ-2016, 9-15 вересня 2016 р. - К: ДЕТУТ, 2016 - С.112-113.

Зиц А.Е. Производительность локомотива - комплексный показатель еффективности использования локомотивного парка ПАО «Укрзализныця» /Г.Д.Ейтутіс, А.Е.Зиц // ХХІV INTERNATIONAL SCIENTIFIC. AND technical conference, TRANS & MOTAUTO 16 PROCEDINGS 29.06-02.07.2016, Varna, Bulgaria,р.-77-79.

Мачерет Д.А. Долгосрочные изменения веса и скорости грузовых поездов и их экономическое значение / Д.А. Мачерет // Железнодорожный транспорт. – 2014. – № 6. – С. 52–55.

Кулаєв Ю.Ф. Економіка залізничного транспорту: Навчальний посібник / Ю.Ф. Кулаєв – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Фенікс, 2012. – 240 с.

Пасічник В.І. Управління економікою експлуатаційної роботи залізниць України: навч. посібник для вузів / В.І. Пасічник. – К.: Основа, 2005. – 372 с.

Макаренко М.В. Основи управління економічними процесами на залізничному транспорті України. Монографія. – К.: КУЕТТ, 2003. – 478 с.: іл.: Бібліограф. 10 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України