ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Л. Ф. Товма Національної гвардії України, кандидат технічних наук

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i62.133970

Ключові слова:

логістичне управління, логістичний підхід, логістична система, матеріальні потоки, інформаційна логістична система

Анотація

Розкрито основні наукові підходи до визначення сутності логістичного управління підприємством, обґрунтовано мету і принципи логістичного управління. Проаналізовано основні причини, що зумовлюють труднощі імплементації основних положень логістики на вітчизняних підприємствах. Зазначено, що логістичне управління здійснюється на основі загальних принципів управління з урахуванням специфіки логістичної діяльності підприємства. Розкрито, що ефективна діяльність підприємства неможлива без упровадження інформаційної системи управління.

Біографія автора

Л. Ф. Товма, Національної гвардії України, кандидат технічних наук

доцент кафедри тилового забезпечення факультету економіки та менеджменту 

Посилання

Науменко М.О. Маркетинг: навчальний посібник/ М. О. Науменко, В. І. Пеньков, Б. А. Рудов, Н. Г. Гончаренко. – Х.: АВВМВСУ, 2010. - 232 с.

Соколовський С.А. Управління якістю виробництва та обcлуговування: навчальний посібник / С.А.Соколовський, С.П. Павлов, М.В. Черкашина М.О. Науменко, Є.М.Грабовський. - Харків: НАНГУ, - 2015. – 264с.

Устенко М.О Основні проблеми транспортної логістики» / М.О. Устенко//Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків, УкрДАЗТ, – 2010. – № 29. – С. 236-238

Дикань В.Л. Актуальность улучшения системы комбинированных перевозок в международной транспортной сети // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2006. – № 13. – С. 13–20.

Науменко М.О. Основи економічної теорії: навчальний посібник./ М.О. Науменко, Б.А. Рудов, Л.В. Морозова. - Х.: АВВМВСУ, 2012. = 340 с

Науменко М.О. Управління розвитком кластерно-мережних структур /М.О. Науменко// «Бізнес Інформ» ХНЄУ, 2015. – Випуск № 3. – С. 269 – 275.

Науменко М.О. Розробка моделей стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами/ М.О. Науменко/ / Science Rise. – 2017. - № 3 (32). – С. 25-28.

Науменко М.О. Удосконалення організаційної та функціональної структури логістичного забезпечення Збройних сил України / М.О. Науменко, Л.В. Морозова/ «Бізнес Інформ» ХНЄУ, 2016. – Випуск № 3. – С. 269 – 275.

Каличева Н.Є. Роль транспортно-логістичних систем у забезпеченні стійкого розвитку економіки [/Н.Є. Каличева// Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків, УкрДУЗТ, 2017 . - № 58 . -С. 103-109.

Каличева Н.Є. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві/ Н.Є. Каличева , В.О. Маслова// Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків, УкрДАЗТ, 2014. - № 47. - С. 83 - 86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-29

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг