DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.144005

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Світлана Володимирівна Онешко, Ольга Олегівна Кукшинова

Анотація


У статті проведено огляд переліку та змісту нормативно-правових актів, які регламентують формування доходу підприємств портової діяльності, інформаційно-аналітичне забезпечення та економіко-правовий аспект дії факторів ризику на їх формування. Встановлено, що існуюча недосконалість нормативно-правових актів приводить до скорочення доходів та втрат грошових коштів, неефективність управлінських рішень сприяє виникненню судових спорів за позовами морських агентств, а суперечливість окремих умов договору щодо фінансових розрахунків діючому законодавству, що спричиняє невірне відображення надходження, достовірності та визначення доходів від діяльності.

Ключові слова


доходи, фінансовий результат, портові збори, ризики, підприємства портової діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Про погодження пропозиції щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133-2013-р

Статут Державного підприємства «Адміністрація морських портів України: Наказ Міністерства інфраструктури України від 17 травня 2013 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/files/Статут%20АМПУ

Acciaro M. Critical Review of Port Pricing Literature: What Role for Academic Research? / M. Acciaro // The Asian Journal of Shipping and Logistics, 2013. – Volume 29. – Issue 2. – PР. 207-228. [Electronic resource]. – Access: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092521213000400

Meersman H., Vande Voorde E. and Vanelslander T. Port pricing considerations on economic principles and marginal costs / H.Meersman, Voorde E. Vande, T.Vanelslander // Department of Transport and Regional Economics and ITMMA, University of Antwerp, EJTIR, 2003. – № 4. – PР. 371-386.

Yapa Mahinda Bandara, Hong-Oanh Nguyen. Port Infrastructure Pricing Policy and Practice: A Case Study of Australia and New Zealand Seaports / Yapa Mahinda Bandara, Hong-Oanh Nguyen // IAME Conference, July 15-18, 2014. – Norfolk, VA, USA. – РР. 1-21.

Кібік О.М. Теорія і методологія ціноутворення в морських торговельних портах: Монографія / О.М. Кібік. Одеса: ОНМУ, 2005. – 282 с.

Жихарєва В.В. Методологічні підходи до формування портових зборів у морських портах / В.В. Жихарєва // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016. – № 54. – С. 241-247.

Шкурко Є.Л. Особливості формування тарифів в портовій галузі / Є.Л. Шкурко // Водний транспорт. – К.: Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, 2012. – Вип. 2(17). – С. 50-53.

Ківалов С.В. Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики / С.В. Ківалов // Lex portus, 2017. – №1 (3). – С. 5-21.

Кириленко О.М. Гармонізація економіко-правових засад функціонування транспортної системи України з європейським транспортним законодавством / О.М. Кириленко // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2016. – № 55. – С. 17-24.

Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21 червня 2012 р. в редакції від 30.01.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17

Про морські порти України: Закон України № 4709-VI від 17.05.2012р. в редакції від 06.01.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4709–17

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003р. в редакції від 01.10.2018р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Про портові збори: Наказ Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13

Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт: Наказ Міністерства інфраструктури України від 26 грудня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0072-14

Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден: Наказ Міністерства інфраструктури України від 3 грудня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2138-13

Про затвердження Порядку надання послуг з регулювання руху суден: Наказ Міністерства інфраструктури України від 8 травня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0807-13

Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України: Наказ Міністерства інфраструктури України від 18 грудня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1608-15

Про Державний бюджет на 2014 рік: Закон України від 16 січня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №9. – Ст. 93.

Про Державний бюджет на 2015 рік: Закон України від 28 грудня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №5. – Ст. 37.

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №205 від 2 березня 2015 р. в редакції від 14.09.2018р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15

Фінансові плани водного транспорту // Міністерство інфраструктури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mtu.gov.ua/timeline/Plani.html

Звіти про виконання фінансового плану підприємств, що підпорядковані Міністерству інфраструктури України за 2017 рік та пояснювальні записки до них // Міністерство інфраструктури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/news/29813.html?PrintVersion

Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності державного підприємства «Адміністрація морських портів України» за період з 01.05.2015 по 01.12.2017 // Державна аудиторська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/136382
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892