№ 64 (2018)

Зміст

Економіка підприємства

Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємства PDF (Русский)
В. Л. Дикань, И. В. Воловельськая
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. В. Громова, Л С Карпенко
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АУТСОРСИНГУ PDF
О. В. Дикань, Д. О. Білецька, Т С Афоніна
ТРАКТУВАННЯ КОНТКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
О. В. Дикань, Д. О. Білецька, Д. О. Грязнов
особливості обліку витрат бережливого виробництва на залізничному транспорті PDF
О Г Кірдіна, Н В Кудрявець
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Д В Кондратенко, Є С Чупрін
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Б Б Остапюк
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРПЛАТИ В -СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Т О Пєтухова, О Л Богданович, І В Галенко
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАГОНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О М Полякова, А В Зеленська
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ PDF
Н Й Радіонова
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М О Устенко, А Ю Курочка, О В Максимова
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю М Уткіна, В В Гужва
стратегічні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання PDF
Ю М Уткіна, О Г Тупікова
РОЗВИТОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
О В Шраменко, О С Огринчук, О Є Онищенко

Економіка та управління національним господарством

АНАЛІТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ЕКСПЕРТНІ ПЕРСПЕКТИВИ ОПК УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ОЗБРОЄНЬ PDF
Н. Е. Аванесова, Т. В. Колодяжна
ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ PDF
І. В. Волохова, В. А. Волохов, В. І. Барський
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ PDF
О. В. Гафуров
БАР'ЄРИ РОБОТИ МІЖНАРОДНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ PDF
О. В. Дикань, Д. О. Білецька, С. В. Смоляр
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ PDF
О. Г. Кірдіна, А. В. Фролова
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ PDF
А. В. Колесник, О. П. Бутенко
CHANGE MANAGEMENT IN UKRAINIAN POWER INDUSTRY CAUSED BY THE EXPANSION OF ELECTRIC VEHICLES MARKET PDF (English)
Михайло Орестович Круцяк
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
В. О. Маслова, О. Д. Євтюшкіна
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ PDF
М, А. Мащенко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО Й РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ PDF
О. М. Полякова, Г. Є. Островерх, М. О. Колесніков
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІТ-ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ PDF
О. М. Полякова, О. В. Ромащенко
ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Т. Г. Сухорукова, О. Ю. Александрова, К Д Савгира
МЕХАНІЗМИ ПРИВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄС PDF
Л. О. Українська, І. В. Соболева

Проблеми транспортного комплексу України

ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ PDF
О. В. Громова, Ю. І. Петриковець
СТАН І ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ PDF
Ю. В. Єлагін, Ю. В. Глущенко, Л. В. Цапко
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОМПАНІЇ АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" PDF
О. І. Зоріна, А. В. Чернявський
АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ В ПРОЦЕСАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Н. Є. Каличева, О. Ю. Чередниченко
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
М. В. Корінь, В. Є. Сендюк, О. С. Муквіч
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» PDF
І. Л. Назаренко, Т. О Голованова
РОЗРОБКА МЕХІНАЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» PDF
Н. Г. Панченко

Інвестиційна та інноваційна діяльність

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ СТАНОВЛЕННЯ ШВИДКІСНОГО РУХУ PDF
І. Л. Назаренко, П. М. Шевченко
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
І. В. Чорнобровка, В. А. Зорянська, С. С. Шаріков

Менеджмент і маркетинг

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИТУАЦІЇ РИЗИКУ PDF (Русский)
И. В. Воловельская, М. Слепцов, Е. Семиошко, В. Тимкова
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. О. Маслова, І. В. Сапієнко
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
І. В. Токмакова, Д. А. Шатохін, С. В. Мельник

Загальноекономічні питання

ПРЯМЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ В АВТОТРАНСПОРТНОМУ СТРАХУВАННІ: ЗНАЧЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ PDF
Л. В. Временко, А. В. Рибалко

Економіко-правові питання

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Світлана Володимирівна Онешко, Ольга Олегівна Кукшинова