DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149495

ПРЯМЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ В АВТОТРАНСПОРТНОМУ СТРАХУВАННІ: ЗНАЧЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Л. В. Временко, А. В. Рибалко

Анотація


У статті визначено значення впровадження системи прямого врегулювання збитків при настанні страхової події у випадках дорожньо-транспортної пригоди. Проаналізовано показники строків врегулювання страхових випадків за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів після введення системи прямого врегулювання збитків. Проведено порівняння розміру страхової виплати за системою прямого врегулювання збитків та за звичайною процедурою. Виявлено, що система прямого врегулювання збитків значно впливає на прискорення отримання відшкодування страхувальником. Зроблено висновок про те, що для подальшого якісного врегулювання страхових випадків необхідно стимулювати якомога більше страхових компаній-членів Моторного транспортного страхового бюро України приєднатись до системи прямого врегулювання збитків.


Ключові слова


пряме врегулювання збитків, страхове відшкодування, страховий випадок, обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Приказюк, Н. Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні [Текст] / Н. Приказюк, Т. Моташко // Вісник Київського національного університет імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – № 3 (168). – С. 37–47.

The US Experiencewith No-Fault AutomobileInsurance: [Monographs]/[James M. Anderson, Paul Heaton, Stephen J. Carroll] JM Anderson - Santa Monica: RAND Corporation, 2010.

Березіна С.Б. Визначення європейського вектору розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів / С.Б. Березіна // Технологічний аудит та резерви виробництва. — 2017. — № 1/4(33). — С. 42-48.

Лібіх К.О. Пряме відшкодування збитків у страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / К. О. Лібіх // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – Вип. 18. – С. 129–136.

Межебицький М., Грабко Р. Пряме врегулювання: зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні / М. Межебицький, Р. Грабко // Финансовые услуги. – 2010. – №3–4 – С. 17–19.

Перетяжко А. «АХА Страхование»: Digital стратегия в страховании [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.ukrstrahovanie.com.ua/interview/andryay-peretyazhko-aha-strahovanie-digital-strategiya-v-strahovanii

Филонюк А. В Украине страховой бизнес имеет значительный потенциал развития / А. Филонюк // Insurance Top. – 2018. – №3(63) – С. 2–3.

Шевченко В. Сегодня стоимость ОСАГО в Украине не позволяет обеспечить справедливую страховую защиту / В. Шевченко // Insurance Top. – 2018. – №3(63) – С. 4–5.

Перетяжко А. Скрытая проблема ОСАГО гораздо глубже, чем мы видим в офоциальной статистике / А. Перетяжко // Insurance Top. – 2018. – №3(63) – С. 6–7.

Про результати розгляду справи про узгоджені дії. Рішення від 27 жовтня 2016 р. № 475-р [Електронний ресурс] / Антимонопольний комітет України – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=143584&schema=main

МТСБУ провело першу розрахункову сесію між страховиками – членами угоди про Пряме врегулювання збитків[Електронний ресурс] / Моторне (транспортне) страхове бюро України – Режим доступу: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/122210/

Положення про Пряме врегулювання збитків (затверджене Президією МТСБУ від 10.03.2016 р.) [Електронний ресурс] / Моторне (транспортне) страхове бюро України – Режим доступу: http://www.mtsbu.ua/ua/

МТСБУ Дайджест / Вип. 93 від 21.06.2018 – Моторне (транспортне) страхове бюро України – Режим доступу: http://www.mtsbu.ua/ua/– Назва з екрана.

Про надання дозволу на узгоджені дії. Рішення від 7 серпня 2018 р. № 385-р [Електронний ресурс] / Антимонопольний комітет України – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=143584&schema=main
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892