DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149523

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ СТАНОВЛЕННЯ ШВИДКІСНОГО РУХУ

І. Л. Назаренко, П. М. Шевченко

Анотація


В статті на основі аналізу належності швидкісного руху до певних типів інновацій з’ясовано, що його можна віднести до товарних (послугових) інновацій. Крім того, впровадження швидкісного руху тягне за собою інновації як безпосередньо виробничі, так і організаційно-управлінські. Проаналізовано обсяги перевезень пасажирів та населеність поїзда Інтерсіті та Інтерсіті+, зроблений висновок про зростання попиту на швидкісні перевезення в Україні.

Систематизовані основні фактори, які впливають на впровадження швидкісного руху в Україні, вони розділені на групи за їх природою (технічні, фінансово-економічні, соціальні, політичні, екологічні) та по відношенню до ПАТ «Українська залізниця» (ендогенні та екзогенні).


Ключові слова


інноваційний розвиток, залізничний транспорт, швидкісний рух, фактори розвитку швидкісного руху

Повний текст:

PDF

Посилання


Сич Є.М, В.П. Ільчук. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту. - К.: Логос, 2002. – 256 с.

Дикань В.Л., Зубенко В.О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: Монографія. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Економіка і організація інноваційної діяльності на залізничному транспорті: Навчальний посібник. / В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна, І.Л. Назаренко, Ю.М. Уткіна / Під ред. В.Л. Диканя. - Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 225 с.

Кірдіна О.Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України: монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 312 с.

Корінь М.В. Економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту // Зб. наук. пр. Держ. екон.-технол. ун-ту транспорту. Сер. Економіка і управління. – К., 2012. - Вип. 20. – С. 112-117.

Бараш Ю.С., Гненний О.М., Момот А.В. Аналіз роботи швидкісного руху в Україні // Залізничний транспорт. –2014. –С. 53–62.

Босов А. А., Кирпа Г. Н. Формирование вариантов рациональной сети линий высокоскоростного движения поездов в Украине - Дніпропетровськ.: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. - 144 с.

Дикань, В.Л., Корнилова И.В. Скоростное движение железнодорожного транспорта в мире и перспективы его развития в Украине // Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2010. – № 32. – С. 15-25.

Зайцева І.Ю. Особливості створення на залізницях України мережі швидкісних залізничних магістралей // Вісник економіки транспорту і промисловості № 60, 2017. – С. 86 – 93.

Єрьоміна М.О. Забезпечення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень за рахунок швидкісного руху: Автореферат .. канд.. екон. наук.. – Харків, УкрДУЗТ, 2009. – 22 с.

. Овчиннікова В.О., Габєлков М.В. Стратегічне управління високошвидкісними залізничними перевезеннями // Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 59, 2017. - с. 76 – 84.

Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» // https://www.uz.gov.ua/about/general_information/entertainments/ukrainian_fastspeed_railway_company/
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892