ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

Автор(и)

  • О. В. Гафуров Національна академії Національної гвардії України

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149914

Ключові слова:

матеріальне забезпечення, військовий підрозділ, бюджетні кошти, корупційні ризики, логістична система

Анотація

В статті запропоновано вдосконалення системи матеріального-технічного забезпечення Національної гвардії України з урахуванням корупційних ризиків. Проведено аналіз проблеми корупції у сфері військових закупівель. Досліджені основні ризики під час військових закупівель для Національної гвардії України. У дослідженні запропоновані напрями подолання корупційних ризиків в рамках вдосконалення системи матеріального-технічного забезпечення Національної гвардії України в сучасних умовах

Біографія автора

О. В. Гафуров, Національна академії Національної гвардії України

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технічного та тилового забезпечення 

Посилання

Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Національної гвардії України в мирний час [Електронний ресурс]: наказ МВС України. 2015. – № 1118. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1169-15?test=XX7MfyrCSgkyot7 IZiOtR2A7HI4kos80msh8Ie6

Біла книга 2007. Оборонна політика України. – К.: МОУ, 2008. – 120 с.

Біла книга – 2010. Збройні Сили України. – К.: МОУ, 2011. – 79 с.

Волкова, Е. Основные проблемы управления материальными запасами / Е.Волкова, Г.А.Портнова // Актуальні питання менеджменту в сучасних умовах / Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2007. – с.288-290.

Голота, О. П. Економічні чинники воєнної безпеки / О.П. Голота // Стратегічні пріоритети, 2015. – 312 с.

Гороховський, Є. Тил Збройних Сил України: надійність в ім’я боєздатності / Є. Гороховський // Військо України. – 2011.– №1. – С. 26 – 29.

Іщенко, О. В. Орган управління системою матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України, яким йому бути? – Електронний ресурс – Режим доступу: http://defpol.org.ua/site/index.php/uk/arhiv/kolonkaavtora/3109-2015-09-27-09-18-56 (11.01.2013). – Загол. з екрану.

Кивлюк, В. С. Погляди на формування та функціонування системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України / В.С. Кивлюк // Наука і оборона. – 2006.– №2.– С. 22–27.

Романченко, І.С. Погляди на розвиток системи матеріально-технічного, забезпечення Збройних Сил України / І.С Романченко., В.О. Шуєнкін // Наука і оборона. – 2007.– №4.– С. 22–27.

Савенкова, Т. И. Логистика: уч. пособие для вузов / Т. И. Савенкова – 3-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2008. – 255 с.

Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі, яких становлять державну таємницю [Електронний ресурс]: Постанова КМУ 17 березня 2011 р. № 262 зі змінами – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/262-2011-%D0%BF

Каличева Н.Є. Вплив соціальної відповідальності на розвиток бізнесу в Україні/ Н.Є. Каличева, К.В. Діденко, В.В. Ільєнков// Причорноморські економічні студії: науковий журнал. – Одеса, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій,2018. - Вип. 28. - Ч. 1.– С. 79-81

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством