DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149944

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ

М, А. Мащенко

Анотація


Обґрунтовано, що інвайронментальний розвиток є одним із стратегічних пріоритетів, тому необхідним є дослідження механізму інвайронментальної безпеки.

Визначено, що механізм інвайронментального регулювання можна вдосконалювати лише шляхом зміни інструментарію стимулювання раціонального природокористування.

Проаналізовано, що елементами механізму забезпечення інвайронментальної безпеки виступають: об’єкти та суб’єкти інвайронментальної безпеки, інвайронментальні інтереси, методи, важелі, показники інвайронментальної безпеки.


Ключові слова


: механізм забезпечення інвайронментальної безпеки, екологічна безпека, інноваційне реформування, екологічна політика, екологічна модернізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Мащенко М. А. Теоретичне обґрунтування сутності економічної категорії «Інвайронментальна безпека» / М.А. Мащенко // Вісник економіки транспорту та промисловості, 2017, № 60. – С. 49–55.

Мащенко М.А., Литвиненко А.В. Визначення пріоритетів інвайронментальної безпеки України / М.А. Мащенко, А.В. Литвиненко // Вісник економіки транспорту і промисловості. № 61 – 2018. – С. 47–53.

Мащенко М.А. Особливості реалізації інвайронментальної безпеки України / М.А. Мащенко // Управління розвитком. № 2 – 2018. – С. 64–68.

Біль М. М. Механізм державного управління туристичною галуззю на регіональному рівні: теоретико-прикладний аспект / М. М. Біль // за наук. ред. д.е.н. О. П. Крайник. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 288 с.

Карташов Є. Г. Державне управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем: теорія, методологія, практика : монографія / Є. Г. Карташов. – К. : ТОВ «ДКС Центр», 2015. – 378 с.

Тур О. М. Формування еколого-економічного механізму стратегії екологоорієнтованого розвитку національної економіки / О. М. Тур // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 4. – С. 39-43.

Малыш Н.А. Механизм реализации геоэкономической стратегии экологической политики / Н.А. Малыш // Проблемы управления. – 2010. – № 4 (37). – С. 96 – 99.

Мельник Л. Г. Екологічна економіка: підручник / Л. Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 348 с.

Hoepner, A. G. F., B. Kant, B. Scholtens, and P.-S. Yu (2013) Is the journal Ecological Economics really in itself a poor and misleading guide to what ecological economics is about? A reply to “Influencing the perception of what and who is important in ecological economics” Ecological Economics 89, 174-176.
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892