РОЗРОБКА МЕХІНАЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Автор(и)

  • Н. Г. Панченко УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149594

Ключові слова:

соціальні інвестиції, механізм соціального інвестування, залізничний транспорт, ПАТ «Укрзалізниця», процес соціального інвестування

Анотація

Процес соціального інвестування ПАТ «Укрзалізниця» є динамічним процесом реалізації взаємовідносин між суб’єктами та об’єктами інвестування, який покликаний збалансувати інтереси корпоративного та соціального секторів економіки. Автором доведено, що механізм управління соціальною інвестиційною діяльністю ПАТ «Укрзалізниця» охоплює традиційні компоненти системи управління, серед яких планування, аналіз, організація, контроль, оцінка, мотивація соціальної інвестиційної діяльності. Крім того, включає специфічні набори інструментарію залучення інвестицій, відрізняється моделями розподілу інвестиційних ресурсів, напрямками активізації інвестиційної діяльності та чинниками забезпечення інвестиційної привабливості. Він визначається як сукупність організаційно-економічних форм і методів, інструментів і важелів дії на соціальну інвестиційну діяльність, взаємопов'язаних в єдиний механізм, що припускає мотиваційне, правове, ресурсне і методичне забезпечення, котрий дозволяє визначити обсяг, структуру, напрями і реалізацію соціальних інвестицій з метою досягнення максимального корисного ефекту і забезпечення стабільної фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» в найближчій і подальшій перспективі.

Біографія автора

Н. Г. Панченко, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Посилання

Охріменко, О.О. Соціальна відповідальність [Текст]: навч. посіб. // О.О. Охріменко, Т.В. Іванова. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 180 с.

Туркин С.В. Зачем бизнесу социальная ответственность? [Электронный ресурс] / С.В. Туркин // Корпоративный менеджмент. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/

Дикань, В.Л. Етичні основи бізнесу [Текст]: підручник / В.Л. Дикань, В.В. Компанієць, О.М. Полякова. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 316 с.

Дикань, В.Л. Стратегічне управління [Текст]: навч. посіб./ В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с.

Марков А.В. Альтруисты и паразиты / А.В. Марков // Наука в фокусе. – М.: Вокруг света, 2012. – №3. – С. 21-26.

Панченко, С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.2. – 241 с.

Яневич Н.Я. Соціальні інвестиції: сутність і класифікація [Електронний ресурс] / Н.Я. Яневич // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/11337/1/26.pdf

Шейман Д. Социально ответственное инвестирование. Опыт развитых стран [Электронный ресурс] / Д. Шейман, К. Смирнова // Cloudwatcher. Лаборатория социальных инноваций. – Режим доступа: http://www.cloudwatcher.ru/userfiles/investsite.pdf.

Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States. 2017 [Электронный ресурс] // The Forum for Sustainable and Responsible Investments. – Режим доступу: http://www.ussif.org/files/Publications/10_Trends_Exec_Summary.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України