DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149918

БАР'ЄРИ РОБОТИ МІЖНАРОДНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

О. В. Дикань, Д. О. Білецька, С. В. Смоляр

Анотація


Стаття присвячена аналізу проблем міжнародної логістики. Особливість міжнародної логістики полягає в тому, що виробник і споживач продукції знаходяться в різних державах і тому логістичний ланцюг поставок формується з урахуванням проходження державних кордонів і митниць. Одна з характерних складнощів, в зв'язку з наявністю якої міжнародна логістика значно відрізняється від внутрішньої, - це пролонгація функціональних циклів, які можуть вимірюватися тижнями і місяцями.

Визначено, що ряд проблем може бути подоланий адміністративними узгодженнями, інші - вирішені в результаті реалізації таких великих договірних ініціатив, міждержавних угод, як створення і поширення митних союзів.


Ключові слова


перевезення, логістика, міжнародна логістика, логістична система, міжнародна торгівля

Повний текст:

PDF

Посилання


Аникин Б.А. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики: Учебное пособие / Б.А. Аникин, Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко [и др.] // М., 2014. – 308 с.

Воронов В.И. Международная логистика пространств и границ: основные аспекты формирования понятия, миссии, целей задач, функций, интегральной логики, принципов и методов / В.И. Воронов, А.В. Воронов // Управление . – 2015. – Т. 3. – No2. – С. 27 – 36.

Ларионов В.Г. Логистика: функциональные и стратегические особенности [Електронний ресурс] / В.Г. Ларионов, О.Н. Мельников – Режим доступу: http://bgscience.ru/lib/34597. – Назва з екрана.

Зоріна, Т.Г. Міжнародна логістика: навчальний посібник / Т.Г. Зоріна, М.А. Слонімська // Мінськ: БГЕУ. - 2012. - 244 с.

Сергєєв, В.І. Глобальні логістичні системи / В.І. Сергеєв, А.А. Кизим, П.А. Ельяшевіч // Санкт-Петербург: Видавничий будинок «Бізнес-преса». - 2001. - 228 с.

В.Л. Дикань. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера / В.Л. Дикань // Журнал «Українські залізниці». Центр інформації транспорту України.- 2014. - №9.- С. 22-26

Олійник Я.Б. Міжнародна логістика: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Я.Б.Олійник, І.Г. Смирнов - Режим доступу: http://www.lgtinfo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=138〈=en. – Назва з екрана.

Проблемы международной логистики [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://lektsii.com/1-121326.html. – Название с экрана.
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892