РОЗВИТОК СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • О В Шраменко УкрДУЗТ
  • О С Огринчук УкрДУЗТ
  • О Є Онищенко УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149969

Ключові слова:

споживча кооперація, споживчі товариства, інтеграція, конкурентні переваги, розвиток

Анотація

В статті досліджено сучасний стан споживчої кооперації, а також виділено основні проблеми на шляху її розвитку. Відмічено, що найсильнішими конкурентними перевагами системи споживчої кооперації є широкі можливості диверсифікації і інтеграції її діяльності.

В сучасних умовах перспективним напрямком розвитку підприємств споживчої кооперації є їх зовнішня інтеграція між собою та з іншими  підприємствами по горизонталі та вертикалі на основі об’єднання їх економічних інтересів. Зауважено, що державна підтримка є обов’язковою умовою забезпечення їхнього ефективного розвитку та досягнення ними синергетичного ефекту.

Біографії авторів

О В Шраменко, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

О С Огринчук, УкрДУЗТ

магістр

О Є Онищенко, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Бабенко С.Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці: монографія / Бабенко С.Г. – К.: Видавництво „Наукова думка”, 2003. – 332 с.

Бабенко С.Г. Основи кооперації: навч. посібник / С.Г. Бабенко, С.Д. Гелей, Я.А. Гончарук, Р.Я.Пастушенко.– К. : Знання, 2004. – 470 с.

Маркетинг підприємств споживчої кооперації України: монографія /за ред. М.А. Окландера. – Одеса: Автограф, 2005. – 278 с.

Гринюк Н.А. Європейські тенденції розвитку споживчої кооперації: уроки для України / Н.А. Гринюк // Молодий вчений . – 2018. - № 4 (56). – С. 776-779.

Осадчук Ю. М. Організаційно-економічний механізм формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації: дис. ... канд екон. наук : 08.00.03 / Ю.М.Осадчук . – Львів, 2016. – 224 с.

Кошкаров С.А. Засади економічного аналізу у багаторівневих кооперативних системах в умовах євроінтеграції / С.А.Кошкаров. // Облік, аналіз, аудит. 2017. Випуск I-II (65-66). С. 141-150.

Кутаева Т. Н. Особенности развития потребительской кооперации на современном этапе / Т. Н. Кутаева, Д. С. Горшкова, Е. А. Шамин // Вестник НГИЭИ. 2017. № 5 (72). С. 113–120.

Моровова И.М. Конкурентные преимущества потребительской кооперации / И.М. Моровова // Приволжский научный вестник. – 2014. № 12-2 (40). – С.25-27.

Міценко Н. Г. Формування локальних інтегрованих систем за участю підприємств споживчої кооперації: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Н. Г. Міценко. – Львів, 2015. – 43 с.

Намханова М.В. Стратегия интегративного развития потребительской кооперации республики Бурятии/ М.В.Нахманова // Вопросы экономики и права. – 2012. – № 3. – С. 143-147.

Дикань В.Л. Социально-ориентированная рыночная экономика украины в условиях глобализации / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 35 – С. 15-19.

Дикань В.Л. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально- промислового кластер / В.Л. Дикань // Українські залізниці. – 2014. – № 9 (15) – С. 22-26.

Дикань В.Л. Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства / В.Л. Дикань, А.В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 63 – С. 9-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Економіка підприємства