ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОМПАНІЇ АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

Автор(и)

  • О. І. Зоріна УкрДУЗТ
  • А. В. Чернявський УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149572

Ключові слова:

Укрзалізниця, SWOT – аналіз, імідж, транспорт, послуги, громадська думка

Анотація

В статті запропоновано SWOT – аналіз в якості інструменту визначення ключових факторів, що знижують конкурентоспроможність пасажирських перевезень на транспортному ринку України. Визначено підходи до покращення діяльності залізничної компанії АТ "Укрзалізниця". Розроблено пропозиції по формуванню позитивного іміджу транспортного підприємства в галузі пасажирських перевезень залізницями. Як наслідок це покращить сприйняття споживачів про надані, залізничною компанією, послуги.

Біографії авторів

О. І. Зоріна, УкрДУЗТ

д.е.н., професор

А. В. Чернявський, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Бутенко Н.В. Маркетинг: підручник / Н.В. Бутенко. – К.: Атіка, 2006. – 300 с.

Шкардун В.Д., Ахтямов Т.М. Оценка и формирование корпоративного имиджа предприятия [Текст] / В.Д. Шкардун, Т.М. Ахтямов // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. – Вип. № 3.

Особистість у сучасній психології. Психологічна характеристика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/reports/psychology/10026/ , – Назва з екрану. – (Дата звернення: 12.10.2018).

Что такое SWOT – анализ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bizbe.biz/base/term/90-chto-takoe-swot-analiz.html#sel=11:1,17:2;5:1,8:27 , – Название с экрана. – (Дата обращения: 22.09.2018).

Примак Т.О. Маркетингові комунікації: навчальний посібник / Т.О. Примак. – К.: Ельга, НікаЦентр, 2003. – 280 с.

Зоріна О.І. Застосування концепцii позицiонування бренду ПАТ "Укрзалiзниця" з метою пiдвищення конкурентоспроможностi пасажирських перевезень [Текст] / Зоріна О.І., Нескуба Т.В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». - № 31. – 2018. – С.4-7.

Зоріна О.І. Benchmarking of the Transport Market with Hierarchical Clustering of Rail Companies [Електронний ресурс] / Зоріна О.І.,Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М., Волохов В.А. // International Jurnal of Engineering and Technology, 7 (4.3)/ - 2018. – p. 557 – 562.

Котлер Ф. Новые маркетинговые технологии / Ф. Котлер, Ф. Триас де Без ; пер. с англ. – СПб. : ИД «Нева», 2014. – 192 с

Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение [Текст] / Б. Джи ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2000. – 221 с. (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-314-00024-5. - Д8-00/51257.

Бердинских М.В. Особенности формирования имиджа организации у различных социальных субъектов / М.В. Бердинских // Дискуссия. – 2012. – № 12(30). – С. 90–94.

Тевене М. Культура предприятия, 3 – е издание / Тевене М. :НЕВА, 2003. – 128 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України