ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО Й РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ

Автор(и)

  • О. М. Полякова УкрДУЗТ
  • Г. Є. Островерх УкрДУЗТ
  • М. О. Колесніков УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149948

Ключові слова:

електромобіль, електроавтозаправна станція, енергосистема, бізнес-модель, інновації, розвиток, енергетика

Анотація

У статті розглянуті нові погляди щодо проблеми розвитку сфери електрозаправних станцій в Україні. Проаналізовано існуючий ринок електрозаправок, виявлено особливості формування ринку електрозаправних станцій в Україні та визначено перспективи його розвитку. Розглянуто бізнесс-модель реалізації і поліпшення кількості продажів електрозаправок для електромобілів.

Біографії авторів

О. М. Полякова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Г. Є. Островерх, УкрДУЗТ

аспірант

М. О. Колесніков, УкрДУЗТ

магістр 

Посилання

Украина стремительно наращивает инфраструктуру для электромобилей [Електронний ресурс].- Режим доступу : https://www.segodnya.ua/economics/avto/ukraina-stremitelno-narashchivaet infrastrukturu-dlya-elektromobiley-1070005.html

В Украине хотят довести долю электромобилей до 20-25% к 2028 году [Електронний ресурс].- Режим доступу : http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41029

Сонько С. П. Ринок і регіоналістика [Текст]: Навч.посібник / С. П. Сонько, В. В. Кулішов, В. І. Мустафін. — К. : Ельга, Ніка-Центр, 2002. — 287 с.

Олійник Я. І. Розробка державної програми розвитку електроенергетики Західного регіону України [Текст] / Я. І. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — T. 3, № 2. — С. 169 — 172.

Дупак О. С. Інформаційно-аналітичне дослідження стану паливно-енергетичного комплексу України [Текст] / О. С. Дупак // Електроінформ: Енергетика. Електротехніка. Електроніка. — 2006. — № 1. — С. 7 — 10.

Кулицький С. Економічна ситуація в електроенергетиці України: стан і перспективи [Текст] / С. Кулицький // України: події, факти коментарії. — 2008. — № 22. — С. 16 — 33.

Долгальова О. В. Державне регулювання електроенергетичної галузі України [Текст] / О.В. Долгальова // Науково-виробничий журнал Держава та регіон: Серія: Державне управління. — 2009. — № 3. — С. 33 — 37.

Франчук І. А. Державна політика розвитку енергетики в Україні: стан, тенденції, перспективи [Текст]: [монографія] / І. А. Франчук. — Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. — 356 с.

Губрієнко О. Теоретико- правовий аналіз деяких функцій державного управління в галузі енергетики в Україні / О. Губрієнко // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 5.- С.113-116.

Хрипунова О.Ю., Копнина А.И. Анализ перспектив строительства электроавтозаправочных станций в республике башкортостан // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика, - 2017. - №2 (20). – С. 114-120

Волкова И. О. Проблемы формирования оптового рынка электроэнергии и мощности [Текст] / И. О. Волкова, В. Р. Окороков, Ю. А. Соколов. — К. : Об-во «Знание» Украины, 1998. — 20 с. 10.Косар Н. С. Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу [Текст]: дис... кандидата екон. наук: 08.06.02 / Косар Наталія Степанівна. — Л., 1999. — 278 с.

Косар Н. С. Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу [Текст]: дис... кандидата екон. наук: 08.06.02 / Косар Наталія Степанівна. — Л., 1999. — 278 с.

Офіційний сайт AutoEnterprise [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.autoenterprise.com.ua

Дикань В. Л. Стратегічне управління конкурентоспроможністю як чинник інноваційного розвитку підприємства //Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. – 2010. – Т. 16. – С. 55-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством