DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149948

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО Й РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ

О. М. Полякова, Г. Є. Островерх, М. О. Колесніков

Анотація


У статті розглянуті нові погляди щодо проблеми розвитку сфери електрозаправних станцій в Україні. Проаналізовано існуючий ринок електрозаправок, виявлено особливості формування ринку електрозаправних станцій в Україні та визначено перспективи його розвитку. Розглянуто бізнесс-модель реалізації і поліпшення кількості продажів електрозаправок для електромобілів.


Ключові слова


електромобіль, електроавтозаправна станція, енергосистема, бізнес-модель, інновації, розвиток, енергетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Украина стремительно наращивает инфраструктуру для электромобилей [Електронний ресурс].- Режим доступу : https://www.segodnya.ua/economics/avto/ukraina-stremitelno-narashchivaet infrastrukturu-dlya-elektromobiley-1070005.html

В Украине хотят довести долю электромобилей до 20-25% к 2028 году [Електронний ресурс].- Режим доступу : http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=41029

Сонько С. П. Ринок і регіоналістика [Текст]: Навч.посібник / С. П. Сонько, В. В. Кулішов, В. І. Мустафін. — К. : Ельга, Ніка-Центр, 2002. — 287 с.

Олійник Я. І. Розробка державної програми розвитку електроенергетики Західного регіону України [Текст] / Я. І. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — T. 3, № 2. — С. 169 — 172.

Дупак О. С. Інформаційно-аналітичне дослідження стану паливно-енергетичного комплексу України [Текст] / О. С. Дупак // Електроінформ: Енергетика. Електротехніка. Електроніка. — 2006. — № 1. — С. 7 — 10.

Кулицький С. Економічна ситуація в електроенергетиці України: стан і перспективи [Текст] / С. Кулицький // України: події, факти коментарії. — 2008. — № 22. — С. 16 — 33.

Долгальова О. В. Державне регулювання електроенергетичної галузі України [Текст] / О.В. Долгальова // Науково-виробничий журнал Держава та регіон: Серія: Державне управління. — 2009. — № 3. — С. 33 — 37.

Франчук І. А. Державна політика розвитку енергетики в Україні: стан, тенденції, перспективи [Текст]: [монографія] / І. А. Франчук. — Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. — 356 с.

Губрієнко О. Теоретико- правовий аналіз деяких функцій державного управління в галузі енергетики в Україні / О. Губрієнко // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 5.- С.113-116.

Хрипунова О.Ю., Копнина А.И. Анализ перспектив строительства электроавтозаправочных станций в республике башкортостан // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика, - 2017. - №2 (20). – С. 114-120

Волкова И. О. Проблемы формирования оптового рынка электроэнергии и мощности [Текст] / И. О. Волкова, В. Р. Окороков, Ю. А. Соколов. — К. : Об-во «Знание» Украины, 1998. — 20 с. 10.Косар Н. С. Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу [Текст]: дис... кандидата екон. наук: 08.06.02 / Косар Наталія Степанівна. — Л., 1999. — 278 с.

Косар Н. С. Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу [Текст]: дис... кандидата екон. наук: 08.06.02 / Косар Наталія Степанівна. — Л., 1999. — 278 с.

Офіційний сайт AutoEnterprise [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.autoenterprise.com.ua

Дикань В. Л. Стратегічне управління конкурентоспроможністю як чинник інноваційного розвитку підприємства //Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. – 2010. – Т. 16. – С. 55-58.




Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892