DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149526

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

І. В. Чорнобровка, В. А. Зорянська, С. С. Шаріков

Анотація


У статті авторами досліджено сучасні тенденції функціонування підприємств житлово-комунального господарства. Визначено, що наразі житлово-комунальні підприємства знаходяться в досить скрутному фінансово-економічному становищі, яке характеризується високим рівнем їх збитковості. Проаналізовано динаміку видатків державного та місцевого бюджетів на утримання житлово-комунального господарства, що дозволило визначити невідповідність планових та фактичних обсягів фінансування й поступового зменшення їх розміру. Розкрито сукупність факторів, що зумовлюють виникнення кризового стану підприємств житлово-комунального господарства. Серед основних причин виникнення такого становища виділяють зменшення обсягів бюджетного фінансування галузі, невідповідність тарифів на житлово-комунальні послуги та рівня фактичних витрат, накопичення дебіторської заборгованості підприємствами житлово-комунального господарства унаслідок нерівномірної оплати населенням житлово-комунальних послуг. Розглянуто наукові підходи до формування фінансово-інвестиційного базису функціонування підприємств житлово-комунального господарства та систематизовано інструменти інвестиційного забезпечення їх розвитку.


Ключові слова


підприємства житлово-комунального господарства, житлово-комунальні послуги, негативні фактори, бюджетне фінансування, інструменти інвестиційного забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Дикань В.Л. Реанимирование экономики Украины / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – № 45. – С. 11-17.

Дикань В.Л. Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства / В.Л. Дикань, А.В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 63. – С. 9-19.

Дубас А.О. Механізм інвестування підприємств житлово-комунального господарства / А.О. Дубас, Л.А. Новікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 11. – С. 35-38.

Каличева Н.Є. Проблеми та перспективи розвитку економіки України в сучасній світовій економічній системі / Н.Є. Каличева // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. − 2015. – Вип. 4 (40). − С. 117-120.

Максименко О.С. Реформування житлово-комунального господарства України: орієнтація на енергозбереження / О.С. Максименко // Економіка і регіон. – 2015. – № 1 (50). – С. 43-49.

Панасенко І.О. Особливості функціонування та розвитку житлово-комунального господарства в Україні [Електронний ресурс] / І.О. Панасенко // Державне будівництво. – 2012. – Вип. 2/2012. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/11.pdf.

Парубець О.М. Напрями вдосконалення механізму фінансування житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс] / О.М. Парубець, Д.О. Сугоняко, Ю.В. Краснянська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – Вип. 3 (08). – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/8_2017/57.pdf. (4)

Полякова О.М. Світовий досвід фінансування розвитку автодорожньої інфраструктури на основі державно-приватного партнерства / О.М. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – №48. – С. 69-73.

Про житлово-комунальні послуги: Закон України № 2189-VIII від 09 листопада 2017 р. [Електронний ресурс]. Із змінами та доповненнями № 2454-VIII від 09 червня 2018 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19.

Житловий фонд України: статистичний збірник [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_jf_2017_pdf.pdf.

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у вересні 2018 року: експрес-випуск [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/10/164.pdf

Виконання державного бюджету // Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.

Сухонос М.К. Аналіз технічного стану житлового фонду України та пропозиції щодо його оцінки [Електронний ресурс] / М.К. Сухонос, Т.Г. Молодченко, В.М. Прасол // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – № 1 (35). –Режим доступу: http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/viewFile/1115/1047
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892