DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149960

МЕХАНІЗМИ ПРИВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄС

Л. О. Українська, І. В. Соболева

Анотація


Виконано дослідження умов та причин наближення національного законодавства України до антимонопольних стандартів Європейського Союзу. Здійснено аналіз механізмів наближення національного законодавства України до антимонопольних стандартів Європейського Союзу. Запропоновано механізми приведення стандартів антимонопольного регулювання України до норм ЄС. Розкрито дії антимонопольних органів України з гармонізації конкурентної ситуації в країні в аспекті євроінтеграції.

Ключові слова


: Європейський союз, конкуренція, антимонопольний стандарт, Україна, монополізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Шумилов В. Договор о ЕАЭС : основа Евразийской интеграции / В.Шумилов // Евразийский юридический журнал. – 2012. – №5 (48) – С. 5-7.

Немчиков, А. Конкурентная политика Европейского Союза на современном этапе / А.Немчиков // Мировая экономика. – 2011. – №3. – С. 3-10.

Договор о функционировании Европейского Союза // Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Отв. ред. С.Кашкин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 698 с

Грудницький В. Гармонізація національного законодавства про зловживання монопольним (домінуючим) становищем із правом Європейського Союзу / В. Грудницький // Підприємництво, господарство и право. – 2017. - № 4. – С. 59–63.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Міжнародний документ ЄЕС від 27 червня 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Т. 1. – Ст. 2125

Договор о Европейском Союзе // Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / Отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 698 с.

Commission Decision on State aid SA.21918 (C 17/07) (ex NN 17/07) implemented by France // Official Journal of European Union. – 2012. – C 398. – P. 10–30. Par. 12, 168.

Калініна О. М. Правове регулювання діяльності компаній в Європейському союзі [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / О.М. Калініна. – К., 2014. – 22 с.
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892