НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • В. О. Маслова УкрДУЗТ
  • О. Д. Євтюшкіна УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149940

Ключові слова:

науково-виробнича інтеграція, конкурентоспроможність суб’єкта господарювання, конкурентоспроможність економіки України, технологічні парки

Анотація

У статті розглянуто передумови, проблеми та перспективи посилення науково-виробничої інтеграції з метою забезпечення конкурентоспроможності як окремих суб’єктів господарювання наукового та виробничого блоків, так й економіки України в цілому. Серед основних проблем, що гальмують сьогодні процеси науково-виробничої інтеграції, виділені: низька інформованість виробничого блоку про новітні  наукові досягнення, наукового блоку - про науково-технічні та техніко-технологічні проблеми виробництва, а також відсутність зацікавленості бізнесу у фінансуванні наукової діяльності. Обгрунтовано, що найбільш ефективною організаційно-еконмічною формою науково-виробничої інтеграції, що дозволяє подолати визначені проблеми, є технологічні парки.

Біографії авторів

В. О. Маслова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

О. Д. Євтюшкіна, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Бакушевич І.В. Розвиток мережевої взаємодії бізнесу, освіти і науки відповідно до нового Закону про вищу освіту в Україні [Текст]/ І.В. Бакушевич// Збірник конференції «Будуємо нову Україну» 26-27 листопада 2014 р. - Київ – С. 64-75.

Дикань В.Л. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту [Текст] / В.Л.Дикань, І.В.Соломніков // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2017. – № 57. – С.9-20.

Дикань В.Л. Концепція інноваціного розвитку економіки України [Текст] / В.Л.Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. - № 52. – С. 9-20.

Драбчук Т. І. Сучасні форми взаємодії освіти, науки та бізнесу як основа інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / Т. І. Драбчук // Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 513-518.

Заверкин А.Н. Взаимосвязь науки и производства [Електронний ресурс] / А.Н. Заверкин // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2011. - №4. – С.301-306.

Наука и производство: проблемы становления инновационной экономики [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.d-kvadrat.ru/dkm/info/14066.html

Полякова О.М. Проблеми і напрями комерціалізації наукових розробок та інноваційної діяльності в Україні [Текст] / О.М. Полякова// Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016. - № 54. – С. 338-344.

Саліхова О.Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні [Текст]: монографія / О.Б. Саліхова; НАН України; Ін-т екон. та прогонозув. – К.: 2012. – 624 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством