DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149954

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АУТСОРСИНГУ

О. В. Дикань, Д. О. Білецька, Т С Афоніна

Анотація


Аутсорсинг дозволяє підвищити виробничу ефективність фірми шляхом скорочення витрат, прискорення адаптації до умов зовнішнього середовища, поліпшення якості продукції, робіт (послуг), зменшення ризиків. Стаття присвячена

дослідженню ключових характеристик, напрямів та видів аутсорсингу. За оцінками абсолютної більшості компаній, успішне вирішення двох завдань - оптимізації витрат і концентрації на своїх головних конкурентних перевагах - є основним драйвером всебічного використання стратегії аутсорсингу.


Ключові слова


аутсорсинг, субдоговір, аутсорс, аутсорсер, стратегії аутсорсингу

Повний текст:

PDF

Посилання


Аникина Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб.пособие.2-е изд., перераб.доп. / Аникина Б.А, Рудая И.Л. // М.:ИНФРА-М. - 2009. - С. -17

Ивлев А. 10 ключевых вопросов аутсорсинга / Ивлев А. // М.: Спутник+. - 2005. – С. 9.

Сущность и виды аутсорсинга [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://ozlib.com/805545/ekonomika/suschnost_vidy_autsorsinga. – Назва з екрана.

Орлова Е. Выделить и выиграть [Електронний ресурс] / Е. Орлова // Аналитический центр «ЭкспертУрал». – Режим доступу: http://www.cb-ural.ru/index.php?page=14&id=16.

Руснак А.В. Аутсорсинг в производстве оборудования: почему не Россия? [Електронний ресурс] / Межрегиональный центр промышленной субконтракции и партнерства». – Режим доступа: http:www/sub.contract.ru/conf.2005/doc.4.asp. – Название с экрана.

Календжян, С. О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний / Календжян, С. О. // Дело. - 2003. — 272 с.

Дафт P. Менеджмент / Дафт P. // Питер. - 2011. – 365 c.

Михайлов Д.М. Эффективное корпоративное управление / Михайлов Д.М. // Изд-тво КноРус. - 2010. – 448 c.

Готтшальк, П. ИТ-аутсорсинг / Готтшальк, П. Солли-Сетер // Х. Изд-во: Альпина Бизнес Букс. - 2007. - 390 с.

Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М. - 2017. — 512 с.

Саркисов С.Э. Менеджмент / Саркисов С.Э. Словарь – Справочник // Изд-тво Анкил. – 2000. - 808 с.
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892