АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИТУАЦІЇ РИЗИКУ

Автор(и)

  • И. В. Воловельская УкрДУЗТ
  • М. Слепцов УкрДУЗТ
  • Е. Семиошко УкрДУЗТ
  • В. Тимкова УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149529

Ключові слова:

модель, процес прийняття рішень, управлінські рішення, ризики

Анотація

Процес прийняття рішень – це система дій, в результаті якої здійснюється вибір оптимального альтернативного рішення з метою досягнення поставленого завдання.

Основна проблема при моделюванні процесів прийняття рішень, полягає в тому, що обов'язково є випадкові процеси, що виникають через вплив зовнішніх факторів або негативно налаштованих факторів внутрішнього середовища. Фактори внутрішнього середовища з'являються внаслідок появи індивідуальних переваг, що йдуть в розріз з об'єктивними.

Моделювання рішень - це творчий процес, що вимагає аналізу і синтезу всіх попередніх елементів завдання прийняття рішень.

Запорукою успіху підприємницької діяльності є її планування і вибір оптимальних рішень з урахуванням впливу політичних, економічних, соціальних, культурних та інших чинників, що регулюють роботу підприємства в даний момент часу.

Вибір оптимального рішення - це гарантія незалежності, умова стабільності й ефективної життєдіяльності, гарантія успіху країни, підприємства, особи.

Агресивна конкурентна боротьба, відсутність законодавчої бази із забезпечення підприємницької діяльності та охорони інтелектуальної власності, нерозвиненість ринку страхових послуг, практична відсутність ціннісних орієнтирів, нестабільність податкової політики, активний розвиток інформаційних технологій та ін. - це фактори, які вимагають постійної уваги. Всі ці проблеми вимагають теоретичного осмислення для підготовки практичних рекомендацій їх подолання.

Виходячи з проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що існує безліч моделей прийняття управлінських рішень . Однак, слід зазначити, що для кожного окремо взятого підприємства необхідно обрати свою, особливу модель і спробувати адаптувати її до зовнішніх і внутрішніх умов навколишнього середовища.

Для цього, необхідно виробити таку стратегічну політику підприємства, яка була б спрямована на постійне поліпшення не тільки економічного становища, а й психологічного клімату в колективі.

У статті розглянуті основні тенденції розвитку моделей прийняття управлінських рішень підприємств і дано їх короткий аналіз.

Біографії авторів

И. В. Воловельская, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

М. Слепцов, УкрДУЗТ

магістр

Е. Семиошко, УкрДУЗТ

магістр

В. Тимкова, УкрДУЗТ

магістр

 

Посилання

Дикань, В.Л. Економічна безпека підприємства [Текст]: навч. посібник / В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, О.В. Маковоз. – Х.: УкрГАЖТ, 2011. – 243 с.

Дикань, В.Л. Управління бізнесом [Текст]: підручник / Дикань, В.Л., ПанченкоС.В., Маслова В.О., Воловельська І.В.- Х.: УкрДАЗТ, 2017. – 315 с.

Злобина Н.В.. Управленческие решения : учебное пособие / Н.В. Злобина. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. - 80 с. -. 2007

Наиболее распространенные модели процесса принятия управленческихрешений. https://helpiks.org/9-6784.html

Машина Н. І. Економічний ризик та методи його вимірювання [Текст]:навч. посібник/Н. І. Машина. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 188 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг