ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ

Автор(и)

  • І. В. Волохова УкрДУЗТ
  • В. А. Волохов УкрДУЗТ
  • В. І. Барський УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149913

Ключові слова:

глобалізація, логістичне забезпечення, світове господарство, матеріальний потік, логістична система

Анотація

Вплив глобалізації все істотніше відчувається на розвитку світового господарства. В роботі  розглянуто теоретико-методологічні підходи до розробки механізмів управління потоковими процесами в умовах глобалізації, що передбачає розробку стратегії і тактики створення стійких логістичних систем. Визначено завдання глобальної логістики на світовому ринку. Виділено напрямки логістичного забезпечення руху матеріалопотоків в умовах глобалізації. Вказано фактори впливу на розвиток глобальних систем в Україні.

Біографії авторів

І. В. Волохова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

В. А. Волохов, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

В. І. Барський, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Bowersox D. J., Closs D.J. Logistical Management / The Integrated Suplly Chain Process. The McGRAW-HILL Companies, inc. New York, 1996. 2. Long D. International Logistics: Global Supply Chain Management. – Springer, 2003. – 460 p.

Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 367 с.

Логистика: учеб. пособие / Б.А. Аникин . Под ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. — М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. — 408 с.

Гаджинський А.М. Логістика: учеб.для высших и средних спец.учеб.заведений. — М.: Информ.-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. — 375 с.

Дикань В. Л. Глобализационные процессы в экономике Украины / В. Л. Дикань, А. В. Кузуб // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - Вип. 58. - С. 9-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_3.

Дикань, В. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера /В. Дикань // Українські залізниці. – 2014. – Вип.9. – С. 22-29.

Крикавський Є.В. Логістика. — Львів: Вид-во держ. ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 447 с.

Крикавський Є. Україна у глобальних ланцюгах поставок / Є. Крикавський, Н. Чорнописька // Логістика: теорія та практика. – 2012. – № . 1. – С. 92–100.

Сумец А.М. Логистика: Теория, ситуации, практические задания: учебное пособие. — К.: Хай-Тех Пресс, 2008. — 320 с.

Алькема В.Г., Сумець О.М. Логістика: Теорія та практика: навчальний посібник. — Київ: Вид. дім "Професіонал", 2008. — 270 с.

Джонсон Джеймс Вуд, Дональд Ф., Вордлоу Деніел Л., Мерфи-мл., Поль Р. Современная логистика. — 7-е издание: пер. с анл. — М.: издательский дом "Вильямс", 2002. — 624 с.

Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. Логістика: навч. Посіб. — Вид. 2-ге, без змін. — К.: КНЕУ, 2008. — 472 с.

Модели и методы теории логистики: учебное пособие. — 2-е изд./Под ред. В.С. Лукинского. — СПб.: Питер, 2007. — 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством