ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О. В. Громова УкрДУЗТ
  • Л С Карпенко УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149919

Ключові слова:

комунікація, інформація, маркетингове комунікування, комунікаційний процес, міжнародні комунікації, інформаційна система.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів використання інформації  в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства стосовно комунікаційного аспекту. У статті йдеться про міжнародний комунікаційний процес, його структурні елементи, типи міжнародних комунікацій та нові інформаційні технології зовнішньоекономічної діяльності.  Використання інформаційних систем управління робить будь-яке підприємство більш конкурентоспроможним за рахунок підвищення його адаптивності до змін ринкової кон’юнктури. Процедура реалізації ЗЕД – складний процес, що вимагає обов’язкового стратегічно цілого покладання міжнародних комунікацій в рамках стратегії розвитку

Біографії авторів

О. В. Громова, УкрДУЗТ

к.е.н, доц

Л С Карпенко, УкрДУЗТ

магістрант

Посилання

Басовский Л. Е. Менеджмент: учебник /под ред. Басовский Л.Е. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 216 с.

Новицкий В. Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К.: Лира, 2002. – 365 с.

Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефлбук; К. : «Ваклер», 2001. – 656 с.

Абчук, В.А. Менеджмент : учебник / В.А. Абчук. –СПб.: Союз, 2002. – 462 с.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник для екон. спец. вищих навч. закладів/ О.А. Кириченко, В.Я. Шевчук, Мазаракі А.А., О.М. Царенко; за ред. О.А. Кириченка. – К.:Знання, 2005. – 494 с.

Глівенко С.В. Інформаційні системи в менеджменті [Текст]: навч. посіб. / С.В. Глівенко, Є.В. Лапін, О.О. Павленко – Суми: ВТД «Університетська книга» - 2005. – 407 с.

Прус Л. Р. Комунікаційний менеджмент / Л. Р. Прус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 38-41.

Лэйхифф Дж.М., Пенроуз Дж.М. Бизнес-коммуникации: Стратегии и навыки. – СПб.: Питер, 2001. – 686 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Економіка підприємства