особливості обліку витрат бережливого виробництва на залізничному транспорті

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149961

Ключові слова:

витрати, бережливе виробництво, залізничний транспорт, облік витрат бережливого виробництва, залізниця

Анотація

Залізниці, як господарюючі суб’єкти, є споживачами різної економічної інформації, без якої неможливе жодне сучасне виробництво. Одним із джерел цієї інформації є бухгалтерський облік, який у сучасній економіці має особливо велике значення в управлінні підприємствами. Дані обліку дозволяють контролювати господарські дії, аналізувати і на їх основі розробляти управлінські рішення. Методологія бережливого виробництва виділяє сім основних видів втрат: надвиробництво товарів, коли товар зроблений, а попит на нього ще не виник; очікування матеріалів, деталей, напівфабрикатів чи необхідної інформації; непотрібне транспортування матеріалів; зайві етапи обробки, що виникають через помилки в проектуванні продукту або процесу; надмірні запаси і процеси, що ведуть до їх виникнення; невиправдане переміщення людей у процесі роботи; виробництво дефектів, браку.

Біографії авторів

О Г Кірдіна, УкрДУЗТ

д.е.н., професор

Н В Кудрявець, УкрДУЗТ

студентка

Посилання

Боїла, Л. Удосконалення розподілу витрат за видами перевезень [Текст] / Л. Боїла // Економічний аналіз. – 2008. – Вип. 2(18). – С. 329-332.

Зубенко, В.О. Використання принципів ощадливого виробництва при управлінні підприємствами залізничного транспорту [Текст] / В.О. Зубенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – №42. – С. 372-375.

Луханін, М. Бережливе виробництво. Техніко-технологічні та економічні особливості важких історичних переодів докорінних зрушень на залізничному транспорті. Частина І [Текст] / М. Луханін // Українські залізниці. – 2014. – №3(9). – С. 28-36.

Ляхович, Г.І. Концепція ощадливого виробництва: основні положення та вплив на організацію бухгалтерського обліку [Текст] / Г.І. Ляхович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2015. – Вип. 3(33). – С. 139-146.

Панченко, С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.2. Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах. – 241 с.

Панченко, С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.1. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності. – 241 с.

Панченко. С.В. Управління бізнесом [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, І.В. Воловельська та ін.; за заг. ред. В.Л. Диканя. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 288 с.

Рибалко, О.М. Теоретичні підходи до сутності витрат та управління ними на підприємствах залізничного транспорту [Текст] / О.М. Рибалко, В.В. Сьомченко, С.А. Трунська // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – №2(6). – С. 171-175.

Томіліна, А.К. Методика управління витратами на підприємствах залізничного транспорту в умовах реформування галузі [Текст] / А.К. Томіліна // Проблеми економіки транспорту: збірник наукових праць ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна. – 2012. – №3. – С. 86-90.

Топоркова, О.А. Витрати залізничного транспорту – управлінський аспект [Текст] / О.А. Топоркова, Л.С. Половинка // Проблеми економіки транспорту: збірник наукових праць ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна. – 2013. – №6. – С. 61-67.

Концепція бережливого виробництва [Електронний ресурс] // CTR Group. – Режим доступу: http://www.ctrgroup.com.ua/ua/concept/detail.php?ID=59

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Економіка підприємства