АНАЛІТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ЕКСПЕРТНІ ПЕРСПЕКТИВИ ОПК УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ОЗБРОЄНЬ

Автор(и)

  • Н. Е. Аванесова ХНУБА
  • Т. В. Колодяжна ХНУБА

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149789

Ключові слова:

глобальна економіка, конкурентоспроможність, ринок озброєнь, експортні перспективи, оборонно-промисловий комплекс

Анотація

Кон’юнктура світового ринку озброєнь в цілому є і у найближчі роки буде залишатись досить сприятливою для України, однак нарощування експорту вимагає прискореного оздоровлення ВПК. Враховуючи зміни світового ринку озброєнь, вітчизняним підприємствам потрібно посилити маркетингові практики, спираючись на цінові переваги, значущість яких підвищилась у більшості регіонів. Удосконалюючи і здешевлюючи існуючі види озброєнь, потрібно сконцентрувати зусилля на розробці нових сучасних зразків. Для нарощування обсягів експорту озброєнь є необхідним перехід до нових моделей постачання, створення поліфункціональних представництв за кордоном, формування цілісної системи військово-технічного співробітництва з включенням у схеми промислової кооперації.

Біографії авторів

Н. Е. Аванесова, ХНУБА

д.е.н., доцент 

Т. В. Колодяжна, ХНУБА

старший викладач ХНУБА

Посилання

Камʼянецька, О.В. Перспективи розвитку експортного потенціалу ринку озброєнь України [Текст] / О.В. Камʼянецька // Молодий вчений. – 2015. – №6(21). – Ч.2. – С. 8-12.

Wezeman S.T. Trends in international arms transfers [Electronic resource] / S.T. Wezeman, P.D. Weseman // SIPRI fact sheet. – March, 2014. – Access mode: http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1403.pdf

Сунгуровський, М. Геополітичний аналіз балансу сил і змін у ньому на фоні російсько-українського конфлікту // http://razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=1121

Wezeman S.T. Trends in international arms transfers [Electronic resource] / S.T. Wezeman, P.D. Weseman // SIPRI fact sheet. – March, 2015. – Access mode: http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1403.pdf

Офіційний сайт ДК «Укроборонпром» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukroboronprom.com.ua/

У центрі уваги – БТР VARAN ТА KRAZ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://narodka.com.ua/7533-u-centri-uvagi-btr-varan-ta-kraz

Україна – один із лідерів з продажу зброї – дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24939935.html

Порошенко заборонив будь-яку співпрацю з Росією у сфері військово-промислового комплексу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: news.finance.ua/ua/ news/~/328067

Державна служба експортного контролю [Електронний ресурс] // Інформація про обсяги міжнародних передач окремих категорій озброєнь, здійснених Україною у 2009, 2010, 2001, 2012, 2012, 2013 роках. – Режим доступу: http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=48051&cat_id=48050

Українські перспективи за оцінкою «EUROSATORY» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://narodka.com.ua/7736-ukraїnski-perspektivi-zaocinkoyu-eurosatory

Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятий: монография / В.Л. Дикань. – Х.: Основа, 1995. – 160 с.

Аванесова Н.Е. Механізм регулювання корупційних ризиків у сучасному бізнес-середовищі / Н.Е. Аванесова // Ефективність сучасного бізнесу в умовах динамічного середовища: монографія / За заг ред. д-ра екон. наук, проф Л.Л. Калініченко. – Х.: ФОП Панов А.М., 2018. – С.10- 19.

Колодяжна Т.В. Моделювання впливу злиттів та поглинань компаній на їх капіталізацію / Сучасна геоекономічна модель розвитку України / Бізнес Інформ Видавничий дім «Інжек» Харківський національний економічний університет за заг ред д.е.н., проф. В.С. Пономаренко м. Харків, 2017. – №7. – С. 106-112.

Бондарчук Р. Можливості оборонно-промислового комплексу України в системі національної безпеки [Електронний ресурс]: аналітична записка / Р. Бондарчук // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/251/

Горбулін В. Створення ДК «Укроборонпром» як початок формування дієвого ядра ОПК / В. Горбулін, В. Шеховцов // Наука і оборона. – 2013. – №3. – С. 27-31.

Уткіна, Ю.М. Методичні підходи до визначення поняття «конкурентостійкість підприємства» / Ю.М. Уткіна // Крымский научный вестник: научный журнал. – 2015. – №1(14). – С. 102-106.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством