ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В. О. Маслова УкрДУЗТ
  • І. В. Сапієнко УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149562

Ключові слова:

маркетингова діяльність, маркетингова стратегія, поведінка споживачів, поведінка конкурентів

Анотація

У статті розглянуті основні підходи до розробки маркетингової стратегії підприємства. Результатом використання клієнтоорієнтованого підходу є розробка маркетингової стратегії, спрямованої на максимальне задоволення потреб і бажань споживача. Результатом використання конкурентоорієнтованого підходу є розробка маркетингової стратегії, спрямованої на створення продукції, що відрізняється від продукції конкурента, і формування попиту у споживачів на таку продукцію. Визначено, що ефективність використання того чи іншого підходу до розробки маркетингової стратегії підприємства залежить від масштабів його діяльності і конкурентної позиції в галузі.

Біографії авторів

В. О. Маслова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

І. В. Сапієнко, УкрДУЗТ

магістр 

Посилання

Котлер Ф. Основы маркетинга (5-е европейское издание) / Ф.Котлер, В.Вонг, Д.Сондерс, Г.Армстронг. – М.: ИД «Вильямс», 2012. – 752 с.

Траут Д. Маркетинговые войны / Джек Траут, Эл Райс. – С-Пб: Питер, 2018. – 288 с.

Воловельская И.В. Исследование факторов, влияющих на поведение потребителей в современных условиях / И.В.Воловельская, В.А.Маслова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. - №61. – С.117-123.

Петруня Ю. Є. Маркетинг: навч. посіб. / Ю.Є.Петруня, В.Ю.Петруня; 3-тє вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 362 с.

О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж. О’Шонесси; пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской. – СПб: Питер, 2001 – 864 с.

Дикань В. Л. Стратегічне управління: навч. посіб. / В. Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І. В. Токмакова, О. В. Шраменко – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 272 с.

Дикань В.Л. Управління бізнесом: підручник / В.Л. Дикань, С.В. Панченко, І.В. Воловельська, В.О. Маслова. – Х.: УкрДАЗТ, 2017. – 315 с.

Войнович С.Я. Сутність і зміст поняття «маркетингова стратегія» / С.Я. Войнович, Потапюк І.П. // Вісник ПолтНТУ:Економіка і регіон. – 2011. – №4(31). – С.77-81.

Герасименко В.М. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства за рахунок маркетингової стратегії / В.М.Герасименко. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. - № 58. - С. 143-152.

Черкашина М.В. Стратегічне управління процесом забезпечення ефективності комерційної діяльності підприємства / М.В.Черкашина. // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 62. - С. 355-361.

Типы конкурентного поведения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rgrtu-640.ru/predpr/predpr16.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-04

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг