DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149930

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

А. В. Колесник, О. П. Бутенко

Анотація


Анотація. У статті розглянуто стан ринку будівельних матеріалів України. Проаналізовано кількість вироблених на території України будівельних матеріалів, оптовий та роздрібний товарообіг, експорт та імпорт будівельної продукції. Виявлена залежність України від імпортованої будівельної продукції. На основі проведеного аналізу виявлені причини гальмування розвитку досліджуваного ринку, та його залежності від будівельних матеріалів інших країн.


Ключові слова


: ринок будівельних матеріалів, оптовий товарообіг, роздрібний товарообіг, експорт, імпорт, імпортозалежність

Повний текст:

PDF

Посилання


Парцхаладзе Л. Будівельна галузь України за рік зросла на 21% [Електронний ресурс] / Лев Парцхаладзе // Главком. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://glavcom.ua/economics/finances/budivelna-galuz-ukrajini-za-rik-zrosla-na-21-468242.html.

Соха Ю. І. Формування будівельного ринку України [Електронний ресурс] / Ю. І. Соха, К. В. Процак. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/2451/1/28.pdf.

Пічугіна М. А. Аналіз стану ринку будівельних матеріалів України [Електронний ресурс] / М. А. Пічугіна, Ю. К. Нужна // Збірник наукових праць "Сучасні підходи до управління підприємством". – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/73057/68388.

Шевченко В. О. Стан і перспективи розвитку ринку будівельних матеріалів України [Електронний ресурс] / В. О. Шевченко // Ефективна економіка. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3124.

Назукін М. Ю. Особливості виробництва будівельних матеріалів та їх вплив на побудову управлінського обліку і контролю / М. Ю. Назукін. // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси.. – 2013. – №10. – С. 14–24.

Борейко В. І. Перспективи виробництва будівельних матеріалів в Україні [текст] / В.І. Борейко, М.Ю. Притула // Збірник наукових праць. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – 2011. – Випуск XVІІ, № 4. – С. 64–71.

Слюсаренко О. Ю. Проблеми розвитку промисловості / О. Ю. Слюсаренко. // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – №28. – С. 118–122.

Романчук А. Л. Оцінка сучасного стану промисловості будівельних матеріалів: "вузькі місця" та переспективи подальшого розвитку [Електронний ресурс] / А. Л. Романчук – Режим доступу до ресурсу: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2012/v1/1-2012-25.pdf.

Андрєєва Т. Є. Оптимальне використання сировинної бази підприємствами будівельного комплексу // Т. Є. Андрєєва, О. П. Бутенко / - Будівельне виробництво, №57, 2014 – С. 17-19

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Pro consalting. Аналіз ринку цементу (в т. ч. цементних клінкерів), бетону (товарний бетон та ін.) України. 2018 рік [Електронний ресурс] / Pro consalting // Дослідження ринків. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-cementa-v-t-ch-cementnyh-klinkerov-betona-tovarnyj-beton-i-dr-ukrainy-2018-god.].

Пацюк Е. С. Комплекс маркетинга на предприятиях промышленности строительных материалов / Е. С. Пацюк. – Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2006. – 154 с.

В жилом строительстве доля импортных материалов превышает 15-20% от общего объема необходимых – аналитики [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://stroyobzor.ua/news/v-zhilom-stroitelstve-dolya-importnyh-materialov-prevyshaet-15-20-ot-obshchego-obema-neobhodimyh-analitiki.html
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892