DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149952

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАГОНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О М Полякова, А В Зеленська

Анотація


В статті досліджено сучасний стан вагонобудівної галузі, розглянуті основні проблеми та перспективи розвитку вагонобудівних підприємств і передумови їх виникнення. Відзначено, що стратегічним напрямом розвитку підприємств вагонобудівної галузі є організаційно-технологічна співпраця між галузями, підприємствами та організаціями на основі об’єднання їх економічних інтересів.


Ключові слова


вагонобудівна галузь, вагонобудівні підприємства, залізничний транспорт, конкурентоспроможність, розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Бараш Ю.С. Вплив фінансовоекономічної кризи на діяльність залізничного транспорту України / Ю.С. Бараш, І.П. Корженевич, Ю.П. Мельянцова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. – 2009. – Вип. 29. – С. 212-220.

Дикань, В. Л. Визначення ефективності реалізації потенціалу конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств [Текст] / В. Л. Дикань, Г. В. Обруч// Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2016. - Вип. 56. - С. 9-18

Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоспособности железнодорожного транспорта как основной составляющей его экономической безопасности [Текст] / В.Л. Дикань, И.В. Воловельская // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Т. 21. – Вип.1 – С. 82-85.

Дикань В.Л. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євроінтеграційному векторі [Текст] / В.Л. Дикань, Г. Є. Островерх// Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - Вип. 62. - С. 11-19

Дикань, О.В. Теоретико-методологічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту [Текст]. – Х., 2016. – 473 с.

Зубенко В.О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності на підприємствах залізничного транспорту / В.О. Зубенко, Л.Ю. Коник // Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2015. - №49. – С. 177-180.

Каличева Н.Є. Організація управління на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах / Н.Є. Каличева// Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць – Харків, УкрДАЗТ. - 2014. - № 45. – С. 167– 170.

Кацило Д. Под откос. Как Украина потеряла вагоностроение? / Д. Кацило // ЛІГАБізнесІнформ. – 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://biz.liga.net/all/transport/stati/3228646-pod-otkoskak-ukraina-poteryala-vagonostroitelnuyu-otrasl.htm.

Козуб А.В. Перспективы развития отечественных предприятий вагоностроения в современных условиях / А.В. Козуб// Вісник економіки транспорту і промисловості 2017.-№ 57. С 27-31.

Крюківський вагонобудівний завод в січні у 2,3 рази збільшив виробництво вантажних вагонів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurologic.kiev.ua/news/19-kriukivskyi-vahonobudivnyi-zavod-v-sichni-u-2-3-razy-zbilshyv-vyrobnytstvo-vantazhnykh-vahoniv.html

Міжнародна спеціалізована виставка TransUkraine'2018: транспорт, логістика, інфраструктура, склад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.transukraine.com.ua/uk-UA/press/news/1691.aspx

Обруч Г.В Систематизація факторів забезпечення конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України/ [Електронний ресурс] / Г.В. Обруч //Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове . –Миколаїв, 2016.-№9.-С.366-370. – Режим доступу: http://globalnational.in.ua/archive/9-2016/76.pdf

Посохов І.М. Дослідження ринку вагонобудування України та конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту на світовому ринку та ринку країн СНД / І.М. Посохов // Вісник НТУ «ХПІ». 2015. № 60 (1169) с 117.

Промисловість/Полтавська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.adm-pl.gov.ua/page/promislovist-0

Уткіна Ю.М. Резерви забезпечення якості на вагоноремонтних підприємствах залізничного транспорту / Ю.М. Уткіна // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. - Харків, УкрДАЗТ.-2008.- №24.-С.75-78.

General Electric співпрацюватиме з Крюківським вагонобудівним заводом – Національний Промисловий Портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uprom.info/news/cars/general-electric-spivpratsyuvatime-kryukivskim-vagonobudivnim-zavodom
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892