DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149951

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІТ-ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ

О. М. Полякова, О. В. Ромащенко

Анотація


В статті розглянуто сучасний стан вітчизняної галузі інформаційних технологій. Досліджено тенденції, які спостерігаються на ринку ІТ впродовж останніх років в Україні і світі. Визначено фактори, що стримують розвиток ІТ-сектору, основні проблеми та перспективи розвитку української ІТ-індустрії. Встановлено основні перешкоди з боку держави та запропоновано способи їх усунення.


Ключові слова


інформаційні технології, ІТ-компанії, ІТ-індустрія, аутсорсинг, розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Винничук Р.О. Особливості розвитку ІТ-ринку в Україні: стан та тенденції /Р.О. Винничук, Т.В. Склярук // Р. О. Винничук, Т. В. Склярук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № 833. – C.3-8. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2015_833_3

Голова ЕРАМ Ukraine: «Аутсорсинг – це «червоний океан», ніша була цікавою 20 років тому».-2018.- Режим доступу: https://mind.ua/publications/

Дикань В.Л. Інформаційні технології підвищення ефективності пасажирських перевезень / В. Л. Дикань, Ю. В. Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 52. - С. 107-110

Информационные технологии в Украине: Колосс на глиняных ногах. – Режим доступу: https://dou.ua/lenta/articles/it-in-ukraine/

IT-ринок в Україні: перспективи і тенденції розвитку- 2018.- Режим доступу: http://marker.ua/ua/ekonomicheskij-blok/3466-it-rinok-v-ukrayini-perspektivi-i-tendentsiyi-rozvitku/

IT України. Допомагати не можна заважати. - 2018.- Режим доступу:https://news.finance.ua/ua/news/-/419649/it-ukrayiny-dopomagaty-ne-mozhna-zavazhaty

Козьменко Т.В. Положение и тенденции развития рынка информационных технологий в России /Козьменко Т.В. // Молодой ученый. – 2017. – №50. –С. 160-163.

Кубраков О. ІТ-потенціал України та інвестиції: скільки потрібно і скільки можна. –Режим доступу: https://mind.ua/openmind/20180794-it-potencial-ukrayini-ta-investiciyi-skilki-potribno-i-skilki-mozhna

Кулинич О.О. Напрями розвитку ІКТ-сфери у забезпеченні належного рівня конкурентоспроможності на міжнародному ринку ІТ-послуг / О.О. Кулинич, С. В. Войтко. // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_ 2014_1_60.pdf.

Мешко Н.П. Перспективи розвитку сфери ІТ як провідної інноваційної галузі України/ Н.П. Мешко, М.К. Костюченко //Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». – 2015. – Вип. 4. – С. 71-77.

Навценя А.В. Конкурентные особенности рынка ИТ-услуг/ А.В. Навценя //Современная наука. – 2015 - №1. – С. 32-34.

Пиріг С.О. Інформаційні технології та їх використання на підприємствах України / С.О. Пиріг, О.А. Нужна // Економічний форум. – 2014. – № 3. – С. 190–195.

Світовий ринок ІТ: місце України на ньому. – Режим доступу: Режим доступу: https://mind.ua/publications/20178608-svitovij-rinok-it-misce-ukrayini-na-nomu

Тенденції ІТ-аутсорсингу в Україні: інтернет-видання – 2016. – Режим доступу: http://startupline.com.ua/events/trends-in-it-outsourcing-in-ukraine

Терехов Д.С. Економічні проблеми розвитку ІТ-підприємств України / Д. С. Терехов// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2017. - №2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6035

Україна на світовому IT-ринку: 10 найцікавіших фактів — інфографіка //Режим доступу: https://biz.nv.ua/ukr/economics/ukrajina-na-svitovomu-rinku-it-top-10-najtsikavishih-faktiv-infografika-2353974.html

Шебзухов А.А. Развитие информационных технологий: состояние и перспективы /А.А. Шебзухов //Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. –№ 59. – Режим доступа: URL: http://e-koncept.ru/2016/76116.htm.

Шраменко О.В. Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності на основі розвитку інформатизації економічних систем / О.В. Шраменко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – Вип. 59. – С. 32-37.
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892