DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i64.149570

ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

О. В. Громова, Ю. І. Петриковець

Анотація


У статті розглядається питання застосування логістики при організації вантажних перевезень залізничним транспортом. Визначено роль, принципи та функції логістичного підходу до організації перевезень вантажів залізничним транспортом. Розглянуто питання узгодженої роботи транспорту та комерційних служб. Основну увагу приділено впровадженню логістики при розробці ефективних транспортних маршрутів. Запропоновано шляхи впровадження логістичних підходів у комерційну роботу залізничної галузі.


Ключові слова


логістика, залізничниця, вантажні перевезення, транспорт, послуги, комерційні перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Горяїнов, О. М. Практика вантажних перевезень і логістики : навч. посіб. / О. М. Горяїнов. -Х.: Вид-во «Кортес-2001», 2008. - 323 с.

Крикавська, Є. Логістика - нова філософія управління / Є. Крикавська // Податкове планування. - 2002. - № 5. - С. 28-31

Основи економіки транспорту : підручник / В. І. Щелкунов, Ю. Ф. Кулаєв, Л. Г. Зайончик та ін. - К. : Кондор, 2011. - 392 с.

Орловська, О. В. Комплексний розвиток продуктивних сил Карпатського регіону / дис. ... канд. ек. наук: 08.00.05 - К., 2007. - 148 с.

Таньков, К. М. Виробнича логістика : навч. посіб. / К. М. Таньков, О. М. Тридід, Т. О. Колодязєва. - X. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 352 с.

Николаева, M. A. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы : учеб. для вузов / М. А. Николаева. - М. : НОРМА, 2000. -283 с.

Транспорт і зв'язок України -2012 : статистичний зб. - К., 2013. – 269 с.

Омельченко, О. Д. Створення логістичної системи керування вантажопотоками на залізничному транспорті [Текст] / О. Д. Омельченко,С. О. Артем-чук // Зб. наук. пр. ДЕТУТ. Сер. Транспортні системи і технології. - 2007. - Вип. 12. - С. 141-145.

Пономарьова, Ю. В. Логістика [Текст]: навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 192 с.

Тридід, О. М. Логістика [Текст]: навч. посіб. / О. М. Тридід.- К. : Знання, 2008. - 566 с
Copyright (c) 2018 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892